Oudelandstraat

In de Oudelandstraat en een deel van de Oudelandhof is het riool verouderd en toe aan vervanging. Daarbij worden de wegen, parkeerplaatsen, voetpaden en openbaar groen in de wijk vervangen of opnieuw ingericht. Het gaat om de volgende straten:

  • Oudelandstraat (tussen rotonde Koningin Julianaweg tot aan de kruising Naaldwijkseweg en de Oudelandhof)
  • Oudelandhof
  • Zuidwind

Planning

Naar verwachting starten de werkzaamheden begin 2025. Op deze pagina houden wij u steeds op de hoogte over dit project tot aan de oplevering.

Riool

Bij de rioolvervanging houden we rekening met de verandering van het klimaat. Hoe? Het hemelwater (regen) en vuilwater (van bewoners) komt nu samen in één buis. Dit heet een gemengd riool. Om het riool toekomstbestendig te maken, vervangen we het gemengd riool voor een gescheiden riool. Hierdoor regenwater sneller en beter afgevoerd. Dit doen we om het riool minder te belasten en wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Ontwerp

Na de rioolvervanging krijgen de weg en het fietspad nieuw asfalt en krijgt het voetpad nieuwe bestrating. De indeling van de weg blijft hetzelfde als nu.

Groen

De bomen in het midden van de Oudelandstraat blijven behouden. In het voetpad staan bomen die aan het einde van hun levensduur zijn. Deze kunnen door de werkzaamheden niet behouden blijven. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn planten we nieuwe bomen terug.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met omgevingsmanager Jolanda Geleijnse. Zij is bereikbaar via: 06 28 27 26 63 of stuur een e-mail naar: [email protected].