Ambachtsweg in 1 richting open

De gemeente stelt de Ambachtsweg in Wateringen vanaf 17 januari 2024 tijdelijk in 1 richting open: vanuit Wateringen richting Den Haag. Alleen het gedeelte van de Ambachtsweg ter hoogte van de poller (paal midden in de rijweg die naar beneden kan zakken) wordt eenrichtingsverkeer. Op de rest van de weg kan het verkeer twee richtingen blijven rijden. De verkeerssituatie wordt aangegeven met verkeersborden.

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over het al dan niet openstellen van de Ambachtsweg. De verkeerssituatie is diverse keren gewijzigd. Hieronder leggen wij uit waarom gemeente Westland de weg nu tijdelijk openstelt.

Waarom tijdelijk opstellen

Het verkeer in en rond Wateringen is de afgelopen jaren toegenomen. Daardoor is de bereikbaarheid van Wateringen verslechterd. 

Ook zijn er grootschalige onderhoudswerkzaamheden in de Herenstraat en het Oosteinde noodzakelijk. Die werkzaamheden duren tot en met juli 2024. Tijdens de werkzaamheden is er in een deel van de Herenstraat en het Oosteinde geen doorgaand verkeer mogelijk. 

Het openstellen van de Ambachtsweg draagt bij aan de bereikbaarheid van Wateringen tijdens deze werkzaamheden.

De bussen gaan niet door de Ambachtsweg rijden. Alternatieve routes bespreken we met busvervoermaatschappij EBS.

Er is geen eenvoudige oplossing voor de bereikbaarheid van Wateringen. Wij onderzoeken of het mogelijk is de Herenstraat en het Oosteinde in 1 richting open te stellen tijdens de werkzaamheden in de weekenden. Ook kijken we of we op korte termijn de doorstroming op de kruising Poeldijkseweg/Erasmusweg kunnen verbeteren. 

In het 1e half jaar van 2024 doen wij grootschaliger onderzoek naar het verbeteren van de verkeersituatie in en rond Wateringen. We vragen meerdere belangengroepen met ons mee te denken over de meest wenselijke, maar ook haalbare toekomstige verkeersmaatregelen. Hierover informeren de bewoners van Wateringen tegen die tijd.

Ongeveer 6.900 voertuigen per etmaal gaan volgens de verkeersmodellen over de Ambachtsweg rijden. Dit is iets hoger dan de grenswaarde van 6.000 voertuigen per etmaal voor een weg als de Ambachtsweg. Het risico op verkeeronveilige situaties is hierdoor iets groter.

Door de openstelling wordt de Ambachtsweg drukker. Daarom: 

  • komt er een tijdelijk vrachtwagenverbod (uitgezonderd bestemmingsverkeer)
  • plaatsen we een zo geheten ‘smiley’. Deze meet de rijsnelheid en spoort weggebruikers aan om zich aan de snelheid te houden. Wij brengen geen verkeersdrempels aan. Dat geeft te veel trillingen voor de woningen.

Het is niet noodzakelijk om de verkeerslichten op het kruispunt Ambachtsweg/Erasmusweg aan te passen. Het verkeerslicht bij het verlaten van de Ambachtsweg geeft naar verwachting voldoende 'groen'. 

We zetten gedurende de 1e weken 3 verkeersregelaars in bij de aansluiting Erasmusweg en Noordweg. Ook tellen we doorlopend hoeveel voertuigen er extra over de Ambachtsweg rijden. We meten ook de rijsnelheid.   

Handhaven op gereden snelheid is een taak van de politie. Hier heeft de gemeente geen directe invloed op. 

We doen er alles aan om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Mocht er toch iets gebeuren dan kijken we naar de oorzaken daarvan en nemen maatregelen. 

Er komt een vrachtwagenverbod op de Ambachtsweg, met een uitzondering op bestemmingsverkeer.

Voor de openstelling van de Ambachtsweg heeft de gemeente een verkeersbesluit genomen. Dat besluit gaat over het instellen van eenrichtingsverkeer, het neerlaten van de poller en het verbod voor vrachtverkeer. Tegen het verkeersbesluit kunnen inwoners bezwaar indienen.