Herenstraat-Oosteinde

De Herenstraat-Oosteinde in Wateringen is een belangrijke verkeersader tussen Den Haag en het Westland. Door de hoeveelheid verkeer, de snelheid en gebrek aan ruimte ontstaan met enige regelmaat onveilige verkeerssituaties. Onder andere ter hoogte van de kruising Herenstraat-Kwaklaan. 

We willen deze situatie verbeteren. Daarom vinden er vanaf januari tot en met oktober 2024 werkzaamheden plaats aan de Herenstraat-Oosteinde, tussen Het Tolland en de Druivenlaan. Ook zijn er werkzaamheden aan een deel van het Waterpark en de Julialaan.

Het ontwerp

Eind 2021 presenteerden wij het voorlopig ontwerp en vroegen inwoners en ondernemers daarop te reageren. Er zijn veel reacties en ideeën binnengekomen. Daarom hebben we een nieuw ontwerp (pdf, 1 MB) gemaakt, waarin we zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met alle ideeën en wensen. 

Bent u benieuwd naar hoe het eruit komt te zien? Bekijk dan onderstaand filmpje. Daarin ziet u de Herenstraat van bovenaf, vanaf het Tolland de grens met de gemeente Den Haag. Vervolgens rijdt u weer terug naar Het Tolland en omgekeerd. Ook hebben we enkele impressies gemaakt, die u onder het filmpje ziet. 

Klik op de afbeelding voor een groot formaat.

Planning

De werkzaamheden starten in januari 2024 en duren tot en met oktober 2024. De werkzaamheden geven hinder voor omwonenden, winkels en bedrijven, maar ook voor het verkeer. Daarom starten we ná de kerstperiode.

De Herenstraat-Oosteinde is in de periode januari tot en met juli 2024 afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden in de Julialaan zijn in oktober 2024 klaar. Eind 2023 wordt de lokale bereikbaarheid afgestemd met de betrokkenen. 
Woningen, winkels en bedrijven blijven bereikbaar voor voetgangers,  bestemmingsverkeer en bevoorrading. Woonzorgcentrum De Ark en de kerk St. Jan de Doper blijven bereikbaar met de auto.

Omleiding bus 30

Van 7 januari tot 27 juli wordt bus 30 omgeleid. In deze periode heeft deze bus een ander nummer: 130.

De volgende haltes vervallen: Strijpkade, Laan van Wateringse Veld, De Ark, Plein (Herenstraat) en Plein (Dorpskade).
De halte Plein (Herenstraat) wordt verplaatst naar Plein bij nummer 6 (Snackbar Boeters).
De halte Plein (Dorpskade) wordt verplaatst naar Plein bij 9 (Pleinkerk).

Omleidingsroute

Bus 130 wordt omgeleid na halte Schaapweg, via Noordweg, Leyweg, Erasmusweg, Ambachtsweg en Kerklaan naar het Plein en omgekeerd.

Tijdens de werkzaamheden rijdt er één keer per uur een busje tussen De Ark en de tijdelijke bushaltes aan het Plein. Die is bedoeld voor buurtbewoners. Zij krijgen in december te horen hoe zij hiervan gebruik kunnen maken.

De werkzaamheden

Wij hebben alle werkzaamheden op een rij gezet.

In het oorspronkelijke plan zouden er op de kruising Herenstraat/Kwaklaan verkeerslichten komen. Na bezwaren van omwonenden en de hulpdiensten gaat dat niet door. In plaats daarvan komen er vluchtheuvels. Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers in 2 delen de Herenstraat oversteken. Ook is de verkeersdoorstroming beter dan bij verkeerslichten.

Vanaf de kruising met Het Tolland tot de Uilenlaan komen fietssuggestiestroken, op dezelfde hoogte als de weg. Bij de kerk St. Jan de Doper komt het fietspad achter de parkeervakken. Deze parkeervakken worden langs de rijbaan gelegd zodat er veiliger kan worden geparkeerd. Hierdoor gaan 4 parkeerplaatsen verloren.

Tussen de Uilenlaan en het Tolland wordt asfalt aangelegd om overlast zoals geluid en trillingen te verminderen en het rijcomfort te verbeteren.
Tussen de Uilenlaan en de Druivenlaan wordt het asfalt vernieuwd.

Er is onderzocht of we de 30-km zone kunnen uitbreiden. Dit blijkt niet haalbaar, omdat de Herenstraat-Oosteinde een belangrijke ontsluitingsroute is en een hoofdroute voor hulpdiensten en buslijnen. Een 30-km zone gaat ten koste van de doorstroming en de aanrijtijden.

De waterleidingen tussen Het Tolland en de Druivenlaan zijn aan vervanging toe. Eén waterleiding dateert zelfs uit 1886. Evides gaat de nieuwe waterleidingen aanleggen.

In de Julialaan wordt de waterleiding vervangen en wordt de bestrating vernieuwd vanaf de Herenstraat tot aan de poort van de begraafplaats. 

In het Waterpark komt een nieuwe rioolleiding om wateroverlast op straat te voorkomen. De inrichting van het Waterpark wijzigt niet.

Het Tolland blijft éénrichtingsverkeer. Bij tweerichtingsverkeer zou de verkeersdrukte in de woonwijk en op kruispunten in de omgeving teveel toenemen.

De herinrichting van het winkelgedeelte en de kruising met het Plein behoren niet tot het project. Deze aanpassingen worden meegenomen in de ontwikkelingen van Wateringen-Centrum.

  • het parkeren in de straat blijft mogelijk in parkeervakken op gelijke hoogte met de rijbaan. Het voetpad ligt hoger dan de parkeervakken, zodat auto’s minder snel op het voetpad parkeren. Door de nieuwe inrichting van de Herenstraat-Oosteinde en Julialaan gaan er in totaal 6 parkeerplaatsen verloren
  • de voetgangersoversteek bij Careyn De Ark krijgt nieuwe verkeerslichten 
  • de voetpaden tussen Het Tolland en de Druivenlaan worden opnieuw bestraat. Hier voeren we ook werkzaamheden uit aan kabels en leidingen
  • het aantal bomen en plantsoenen wordt zoveel mogelijk uitgebreid

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de projectleider via e-mail: [email protected]