Herenstraat-Oosteinde

Op woensdag 17 januari starten werkzaamheden aan de Herenstraat en het Oosteinde in Wateringen. We werken tussen de Druivenlaan en Het Tolland. De gemeente maakt de weg veiliger. Waterbedrijf Evides vervang tegelijk de waterleidingen. Daardoor hoeft de straat niet op een later moment nog een keer te worden afgesloten.
Door de werkzaamheden is de weg tussen de Druivenlaan en het Tolland vanaf 17 januari tot eind juli afgesloten voor doorgaand verkeer. Alle winkels, horeca en andere bedrijven in het centrum van Wateringen blijven bereikbaar. 

Het ontwerp

Eind 2021 presenteerden wij het voorlopig ontwerp en vroegen inwoners en ondernemers daarop te reageren. Er zijn veel reacties en ideeën binnengekomen. Daarom hebben we een nieuw ontwerp (pdf, 1 MB) gemaakt, waarin we zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met alle ideeën en wensen. 

Bent u benieuwd naar hoe het eruit komt te zien? Bekijk dan onderstaand filmpje. Daarin ziet u de Herenstraat van bovenaf, vanaf het Tolland de grens met de gemeente Den Haag. Vervolgens rijdt u weer terug naar Het Tolland en omgekeerd. Ook hebben we enkele impressies gemaakt, die u onder het filmpje ziet. 

Klik op de afbeelding voor een groot formaat.

Planning

We werken vanuit het Oosteinde in de richting van Het Tolland.

  • vanaf 17 januari werken we tussen de Druivenlaan en de Kwaklaan
  • begin maart breiden we het werkgebied uit tot de Heerenvliet en tot slot tot Het Tolland
  • eind juli asfalteren we het gehele stuk in één keer
  • vanaf 19 augustus starten we met werkzaamheden in de Julialaan. Hier vervangen we de bestrating en waterleiding. Dit duurt tot november 2024

Herenstraat-Oosteinde blijft open voor bestemmingsverkeer, hulpdiensten en voetgangers

We plaatsen een slagboom om doorgaand autoverkeer tegen te houden. Deze is alleen te openen door hulpdiensten en de aannemer. Fietsers worden omgeleid. Bestemmingsverkeer kan van twee kanten tot de slagboom rijden en weer terug. Vanaf woensdag 17 januari staat de slagboom ter hoogte van Auto Ruiter (Oosteinde 21).

Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Op de kaart hieronder ziet u de routes voor autoverkeer vanaf 17 januari naar het centrum van Wateringen. 

Waar we werken is de Herenstraat-Oosteinde afgesloten voor fietsers

De baan die open blijft op de Herenstraat-Oosteinde voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten is te smal om veilig te kunnen fietsen. Bovendien rijden er grote werkmachines die fietsers slecht kunnen zien. Daarom stellen we een omleidingsroute in voor fietsers. Wij vragen fietsers die in de Herenstraat-Oosteinde moeten zijn om af te stappen en over de stoep te lopen. De kruising Kwaklaan – Waterpark blijft open voor fietsers tijdens de werkzaamheden.
Hieronder ziet u de routes voor fietsers tijdens de werkzaamheden.

Van 17 januari tot en met 26 juli rijdt buslijn 30 een andere route. De bus rijdt dan via de Laan van Wateringse Veld, Hoefsmid en Dorpskade naar de Heulweg en omgekeerd. De buslijn heet dan tijdelijk buslijn 130.

Bushaltes De Ark en Plein aan de Herenstraat vervallen tijdelijk. Tegenover de bestaande bushalte Plein aan de Dorpskade komt een vervangende halte. 
Tussen bushaltes De Ark en Harry Hoekstraat rijdt een belbus. U kunt zich tot één uur vooraf aanmelden voor de belbus . Dit kan bij bij taxibedrijf De Roo. Deze  is bereikbaar via (0174) 624 441. De belbus is voor u gratis. De belbus rijdt één keer per uur, op vaste tijden. Bij bewoners wordt een folder bezorgd met informatie over de belbus.
Op onderstaande kaart ziet u de tijdelijke route van buslijn 130 en de belbus.

De werkzaamheden

Wij hebben alle werkzaamheden op een rij gezet.

In het oorspronkelijke plan zouden er op de kruising Herenstraat/Kwaklaan verkeerslichten komen. Na bezwaren van omwonenden en de hulpdiensten gaat dat niet door. In plaats daarvan komen er vluchtheuvels. Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers in 2 delen de Herenstraat oversteken. Ook is de verkeersdoorstroming beter dan bij verkeerslichten.

Vanaf de kruising met Het Tolland tot de Uilenlaan komen fietssuggestiestroken, op dezelfde hoogte als de weg. Bij de kerk St. Jan de Doper komt het fietspad achter de parkeervakken. Deze parkeervakken worden langs de rijbaan gelegd zodat er veiliger kan worden geparkeerd. Hierdoor gaan 4 parkeerplaatsen verloren.

Tussen de Uilenlaan en het Tolland wordt asfalt aangelegd om overlast zoals geluid en trillingen te verminderen en het rijcomfort te verbeteren.
Tussen de Uilenlaan en de Druivenlaan wordt het asfalt vernieuwd.

Er is onderzocht of we de 30-km zone kunnen uitbreiden. Dit blijkt niet haalbaar, omdat de Herenstraat-Oosteinde een belangrijke ontsluitingsroute is en een hoofdroute voor hulpdiensten en buslijnen. Een 30-km zone gaat ten koste van de doorstroming en de aanrijtijden.

De waterleidingen tussen Het Tolland en de Druivenlaan zijn aan vervanging toe. Eén waterleiding dateert zelfs uit 1886. Evides gaat de nieuwe waterleidingen aanleggen.

In de Julialaan wordt de waterleiding vervangen en wordt de bestrating vernieuwd vanaf de Herenstraat tot aan de poort van de begraafplaats. 

In het Waterpark komt een nieuwe rioolleiding om wateroverlast op straat te voorkomen. De inrichting van het Waterpark wijzigt niet.

Het Tolland blijft éénrichtingsverkeer. Bij tweerichtingsverkeer zou de verkeersdrukte in de woonwijk en op kruispunten in de omgeving teveel toenemen.

De herinrichting van het winkelgedeelte en de kruising met het Plein behoren niet tot het project. Deze aanpassingen worden meegenomen in de ontwikkelingen van Wateringen-Centrum.

  • het parkeren in de straat blijft mogelijk in parkeervakken op gelijke hoogte met de rijbaan. Het voetpad ligt hoger dan de parkeervakken, zodat auto’s minder snel op het voetpad parkeren. Door de nieuwe inrichting van de Herenstraat-Oosteinde en Julialaan gaan er in totaal 6 parkeerplaatsen verloren
  • de voetgangersoversteek bij Careyn De Ark krijgt nieuwe verkeerslichten 
  • de voetpaden tussen Het Tolland en de Druivenlaan worden opnieuw bestraat. Hier voeren we ook werkzaamheden uit aan kabels en leidingen
  • het aantal bomen en plantsoenen wordt zoveel mogelijk uitgebreid

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de projectleider via e-mail: [email protected]