Oranjewijk Wateringen

In de Wateringse Oranjewijk is het riool verouderd en wordt daarom vervangen. Het hemelwater (regen) en vuilwater (van bewoners) komt nu samen in één buis. Dit heet een gemengd riool. Om het riool toekomstbestendig te maken, vervangen we het gemengd riool voor een gescheiden riool. Dit doen we om het riool minder te belasten en wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Ook is de openbare ruimte verouderd en daarom is groot onderhoud nodig. De gemeente wil het vervangen van de riolering en het herinrichten van de openbare ruimte in één keer aanpakken. Bij de herinrichting worden wegen, parkeerplaatsen, voetpaden en openbaar groen in de wijk vervangen of opnieuw ingericht.

Het gaat om de volgende straten: 

 • Blauwe Akelei 
 • Rozemarijn
 • Willem III straat (tussen de Irenestraat en de Harry Hoekstraat)  
 • Marijkestraat  
 • Margrietstraat  
 • Irenestraat  
 • Doctor Kuyperstraat
 • Doctor Arienstraat  
 • Doctor Poelstraat  
 • Doctor Schaepmanstraat
 • De Hoornbloem (parkeervakken)
 • Harry Hoekstraat (tussen de Hoornbloem en de Poeldijkseweg) 

Het definitief ontwerp is gemaakt. Alle wensen zijn bekeken en waar mogelijk verwerkt. Deze kunt u hier bekijken: Definitief ontwerp (pdf, 14 MB)

De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd om de wijk bereikbaar te houden. Tijdens de werkzaamheden bij u in de straat blijft uw woning te voet bereikbaar. Als de aannemer bekend is, wordt er een faseringsplanning gemaakt. Welke straten wanneer worden afgesloten, weten we nu nog niet. Dit wordt voor de start van de werkzaamheden met u gedeeld.

Planning

Hieronder vindt u een overzicht van de planning.  

 • Zomer 2023 - Definitief ontwerp
  Het definitief ontwerp is gemaakt. Alle wensen zijn bekeken en waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. Het plaatsen van opmerkingen is nu niet meer mogelijk. 
 • September 2023 - Start aanbesteding
  We zoeken een aannemer die de werkzaamheden uitvoert.
 • Maart 2024  - Aannemer bekend
  We gaan in overleg met de aannemer om de planning en fasering per straat te bepalen.
 • April 2024 - Planning en fasering
  Wij informeren u wie de aannemer is en wanneer de werkzaamheden starten per straat.
 • Mei 2024 - De werkzaamheden in de wijk beginnen
  U ontvangt voor de start van de werkzaamheden bij u in de straat een bewonersbrief met praktische informatie, zoals het plaatsen van uw huisvuil tijdens de werkzaamheden.

Hoe gaat uw straat eruit zien?

Op verschillende plekken in de wijk komen meer bomen en struiken. Dat is belangrijk, omdat die schaduw en verkoeling geven op hete dagen.

Op sommige locaties worden bomen vervangen. We kappen bomen die te groot zijn voor hun omgeving of waarvan wij verwachten dat deze door ouderdom niet lang meer te leven hebben. Dit kan voor onveilige situaties zorgen, omdat er bijvoorbeeld takken af kunnen breken. Er komen verschillende soorten kleinere bomen terug, zoals sierkersen. Deze passen beter en langer in de beschikbare ruimte en geven nog steeds voldoende schaduw en verkoeling. Ook verbeteren we de grond en plaatsen we wortelschermen rondom de nieuwe bomen. Die groeien daardoor beter.

De nieuwe inrichting wordt vergelijkbaar met de Julianastraat, Emmastraat, Beatrixstraat en Wilhelminastraat. In het project Oranjewijk gaan we vergelijkbare materiaalsoorten en materiaalkleuren toepassen. Ook worden vergelijkbare parkeervakken gemaakt. 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over het project Oranjewijk? Neem dan contact op met omgevingsmanager Renske Heijker. Zij is bereikbaar via: 06 30 63 60 50 of stuur een e-mail naar: [email protected].