Wippolderlaan N211

De N211 is een belangrijke verbindingsweg tussen Greenport West-Holland en Den Haag Zuidwest. Het belangrijk dat het verkeer hier goed kan doorstromen. De provincie Zuid-Holland past de N211 de komende jaren ingrijpend aan om dit te verbeteren.

De werkzaamheden

  • De provincie verbreedt de weg tussen de A4 en de N222 van 2x2 naar 2x3 rijstroken.
  • De kruising N211 – Laan van Wateringse Veld wordt ongelijkvloers aangelegd. Vanaf de nieuw aan te leggen rotonde bij de Laan van Wateringse Veld loopt de weg omhoog met een fly-over over de N211.
  • De kruising N211 – N222 wordt ongelijkvloers aangelegd.
  • De provincie richt het naastgelegen recreatiegebied de Zwethzone gedeeltelijk opnieuw in.
  • In het ontwerp van de weg zijn (extra) maatregelen opgenomen tegen licht en geluidhinder.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland: N211 Wippolderlaan - Provincie Zuid-Holland