Veteranendag

De Westlandse veteranendag is een jaarlijks evenement waarbij we onze waardering en steun tot uiting brengen aan degenen die zich hebben ingezet voor vrede en de offers die zij daarvoor hebben gebracht.

Veteranen zijn alle (oud)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband.

Westlandse Veteranendag 2023

Ruim 75 veteranen waren aanwezig tijdens de 15e Westlandse veteranendag op 28 juni in De Veiling in Poeldijk. Tijdens deze informele bijeenkomst werden de veteranen welkom geheten door burgemeester Bouke Arends. Daarna gaf Kapitein-ter-zee b.d. Driekus Heij een inspirerende voordracht ‘Van Onderzeeboot Commandant tot Beheerder Veteranenlandgoed Vrijland’.

De Westlandse veteranendag stond in het teken van ontmoeten, persoonlijk contact en het delen van verhalen. De bijeenkomst werd afgesloten met de traditionele ‘blauwe hap’.

Veteranen in Nederland

Nederland heeft een groot aantal militaire veteranen. Sinds 1940 heeft Nederland ruim 675.000 militairen ingezet tijdens oorlogen en ruim honderd vredesmissies. Niet alleen de ruim 19.000 nog in leven zijnde militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands-Indië, Korea of Nieuw-Guinea zijn ingezet, maar ook de groep 'jonge veteranen'. Dit zijn soms nog actief dienende veteranen die hebben deelgenomen aan vredesmissies in internationaal verband, zoals in Libanon, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan. Nederland telt ruim 105.000 veteranen. De veteranen hebben gemeen dat zij in opdracht van onze democratisch gekozen regering zijn ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Alle Nederlandse veteranen verdienen erkenning en begrip van de samenleving en van de Nederlandse overheid.

De foto’s van de Westlandse Veteranendag 2022 staan in dit fotoalbum