Wet Bibob

Bibob staat voor ‘Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Met deze wet kan de gemeente onderzoek doen om te voorkomen dat we zaken doen met criminele partijen. Een onderzoek kunnen we doen als u bijvoorbeeld een café wilt gaan exploiteren, een subsidie of een vergunning aanvraagt. Dit kunnen we ook op een later moment doen.

Gemeentelijk Bibobbeleid

In het gemeentelijk Bibobbeleid is opgenomen welke aanvragen altijd worden onderzocht. Als de gemeente besluit een onderzoek te doen dan moet u een vragenformulier (pdf, 277 KB) invullen. Ook moet u alle gevraagde informatie aanleveren. Ook doet de gemeente zelf onderzoek. Zo bekijken we bijvoorbeeld het kadaster, de Kamer van Koophandel en de Basis Registratie Personen.

Landelijk Bureau Bibob

Als er na het onderzoek toch nog twijfels zijn dan kunnen wij het Landelijk Bureau Bibob om advies vragen. Als dit gebeurt dan krijgt u hiervan bericht.

Uitkomst onderzoek

Wanneer er geen bezwaren zijn dan wordt uw aanvraag op de gebruikelijke wijze afgehandeld. Als gevaar dreigt dat de gemeente criminele activiteiten ondersteunt, dan weigeren wij uw aanvraag. Verder kan een reeds verleende vergunning of een verleende opdracht worden ingetrokken.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.