WhatsApp Buurtpreventie

Inwoners kunnen via een WhatsApp-groep elkaar attent maken op verdachte situaties in de buurt.

Hoe werkt het?

Wijkbewoners kunnen een WhatsApp-groep oprichten. Ziet een inwoner een verdachte situatie in de buurt? Dan belt deze eerst 112 en stuurt daarna een bericht aan de WhatsApp-deelnemers. Iedereen binnen de groep ontvangt de melding en is dus gelijk op de hoogte van de situatie en extra alert. Ondertussen kan de politie tot actie overgaan.

  1. deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar
  2. deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de wijk/buurt waar de groep wordt opgericht
  3. de WhatsApp-groep is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer er een melding bij 112 wordt gedaan.
  4. gebruik de WhatsApp-groep volgens de SAAR-methode: S: Signaleer; A: Alarmeer 112; A: App om de waarnemingen bekend te maken aan anderen in de WhatsApp-groep; R: Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat het plan van de verdachte persoon wordt verstoord (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als u dit zonder risico’s kan doen.
  5. laat door middel van een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is. Dan worden er niet overbodig 112 meldingen gemaakt.
  6. let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
  7. speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus geen telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
  8. het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk is of een meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen goed beschreven worden.
  9. gebruik de WhatsApp-groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/ privéberichten.

Per WhatsApp-groep worden er een of meer groepsbeheerder(s) aangesteld. Het is voor politie van belang om het aantal WhatsApp-groepen inzichtelijk te hebben. Wilt u een WhatsApp-groep starten in uw wijk of buurt? De groep kunt u via www.alerteburen.nl aanmelden.

Wilt u meer informatie over het starten of uitbreiden van een WhatsApp-groep? Ook dan gaat u naar www.alerteburen.nl.

Heeft u een WhatsApp-groep opgericht en u wilt u een bord in de straat of wijk om dit te laten zien? Maak een melding via het formulier.