Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Bij een ramp in uw omgeving, wilt u weten wat er aan de hand is en wat u moet doen.

NL-Alert

Als er sprake is van een noodsituatie in uw omgeving, wordt u geïnformeerd via een NL-Alert. Bij ontvangst van dit bericht laat uw telefoon een hard alarmgeluid horen. In het ontvangen bericht kunt u lezen wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Ieder half jaar zendt de overheid een controlebericht uit in heel Nederland.

Watdoeje.nl

De website watdoeje.nl informeert u over wat u het beste kunt doen bij een noodsituatie. Dit kunnen verschillende noodsituaties zijn zoals een grote brand, verkeersongeval of als het gas, water of licht uitvalt. Ook toont deze website risico’s in uw omgeving.

Crisis.nl

Bij zeer ernstige incidenten kan de gemeente besluiten om de website crisis.nl in te zetten. Deze website wordt dan gebruikt voor het delen van belangrijk nieuws, informatie of aankondigingen.

Het testen van de sirenes

Elke eerste maandag van de maand, gaan de sirenes af in Nederland. Om 12.00 uur wordt dan het landelijk waarschuwings- en alarmeringsstelsel getest. Dit testen we om na te gaan of de apparatuur goed werkt en om er zeker van te zijn dat iedereen de sirene herkent bij een ramp. Er wordt geen test uitgevoerd op religieuze en nationale feestdagen.

Gaat de sirene af op een ander tijdstip?

Gaat de sirene op een ander moment? Ga dan naar binnen, sluit ramen en deuren en zet radio of tv aan op de regionale rampenzender Omroep West.

Veiligheidsregio Haaglanden

Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s. De gemeente Westland maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Haaglanden. Deze bestaat uit negen gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland en Zoetermeer.

De burgemeesters van de negen gemeenten vormen samen het algemeen bestuur en vertegenwoordigen de eigen gemeente. De voorzitter van het algemeen bestuur is de burgemeester van Den Haag.

Ook stelt de veiligheidsregio om de vier jaar een regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan vast. In deze plannen staan de risico’s in de regio beschreven en hoe de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is georganiseerd. De plannen zijn beschikbaar op de website van de Veiligheidsregio onder 'financiële en juridische stukken'.

Bevolkingszorg

De gemeente speelt naast de hulpverleningsdiensten zoals politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening (GHOR) een belangrijke rol tijdens een ramp of crisis. De gemeente is verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • het verzorgen van de crisiscommunicatie
  • het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking
  • het verzorgen van nazorg voor de bevolking
  • het registreren van de slachtoffers
  • het registreren van schadegevallen

Deze taken worden bevolkingszorg genoemd.