Laadpalen

Het aantal inwoners met een elektrische auto neemt toe. Uit onderzoek is gebleken dat er voor de toekomst extra laadpalen nodig zijn in heel Westland.
De locaties en te gebruiken parkeervakken voor toekomstige laadpalen hebben wij per kern op een kaart in beeld gebracht.

•    paars: bestaande locaties laadpalen
•    groen: geplande locaties voor laadpalen
•    roze: wordt gerealiseerd

Definitieve locaties in verkeersbesluit

Voor 20 januari 2023 konden bewoners een reactie geven op de plannen. Gekeken wordt of de reacties redenen zijn om een locatie aan te passen. Begin februari 2023 leest u hier de terugkoppeling op de reacties. De definitieve locaties worden vervolgens verwerkt in een verkeersbesluit. Deze ligt tot half maart 2023 ter inzage.

Laadpalen komen er op aanvraag van mensen die een elektrische auto hebben. De laadpaal komt er alleen als:

  • de aanvrager geen eigen terrein heeft met een parkeerplaats. Onder eigen terrein vallen ook (VVE) parkeerplaatsen en/of de (verplichte) mogelijkheid tot het huren/kopen van een parkeerplaats, in combinatie met een appartement.
  • er niet al binnen 200 meter loopafstand een paal is. Er wordt alsnog een nieuwe paal geplaatst als de huidige palen binnen 200 meter loopafstand al volledig (twee parkeerplaatsen) worden gebruikt.

Bij de plaatsing van een nieuwe laadpaal wordt met de volgende zaken rekening gehouden:

  • er zijn twee of meer naast of achter elkaar gelegen parkeervlakken. Eén hiervan wordt dan de laadplaats, de ander kan later ook worden ingericht als laadplaats als de eerste laadplaats veel wordt gebruikt
  • de plaats ligt binnen 200 meter loopafstand van de aanvrager
  • er wordt rekening mee gehouden dat de laadplaats makkelijk bereikbaar is, je er makkelijk kan parkeren en dat de laadkabel eenvoudig kan worden aangesloten.

  • alle elektrische auto's die aan het opladen zijn (dus niet alleen de auto van degene die de laadpaal heeft aangevraagd)
  • het is van belang dat volledig opgeladen auto’s worden weggehaald, zodat andere elektrische rijders gebruik kunnen maken van het oplaadpunt. Een uitzondering hierop is ‘s nachts tussen 22.00 uur en 8.00 uur.

Eigenaren of gebruikers van een elektrische auto kunnen een aanvraag voor een extra laadpaal indienen via de website van Laadpaalnodig. Voor de plaatsing van nieuwe laadpalen werkt de gemeente samen met Equans.

Een storing aan een oplaadpaal kunt u doorgeven via het telefoonnummer dat op de paal staat. De gemeente is geen beheerder van de laadpalen.

Op de website Officiële bekendmakingen is het volledige beleid rond laadpalen voor elektrische auto’s te lezen.