Snelfietsroute Naaldwijk - Rotterdam

In samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam, werkt de gemeente Westland aan de uitvoering van de Metropolitane FietsRoute (MFR) Naaldwijk – Rotterdam. Dit is een snelfietsroute voor de regio. Hiervoor tekenden deze partijen in november 2020 een samenwerkingsovereenkomst. 

Met de snelfietsroute tussen Naaldwijk en Rotterdam voeren de genoemde partijen de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid van de regio uit. De MRDH en gemeenten benoemden deze route als een van de belangrijkste binnen het Metropolitane fietsnetwerk. 

Wat is een snelfietsroute?

Op een snelfietsroute kunt u veilig, comfortabel en snel fietsen. Het draagt bij aan de bereikbaarheid van een regio, omdat het reizigers meer keuze geeft om van A naar B te komen. Een snelfietsroute helpt inwoners bijvoorbeeld om in plaats van de auto de fiets te gebruiken om naar werk te gaan. 

Dit gaat er gebeuren 

De snelfietsroute Naaldwijk – Rotterdam bestaat uit meerdere delen. Het gedeelte op het grondgebied van gemeente Westland loopt tot aan Maasdijk. Het fietspad wordt gebouwd op al bestaande wegen. Dat houdt in dat de huidige wegen worden aangepast zodat ze voldoen aan de eisen voor een snelfietsroute.

Op deze afbeelding ziet u het Westlandse deel van de route van het snelfietspad tussen Naaldwijk en Rotterdam. De route is in beide richtingen te fietsen. Vanaf Naaldwijk gezien gaat de route van Kruisbroekweg en de Galgeweg in Naaldwijk, via de Oranjesluisweg en het onderpad van de Maasdijk naar het Schenkelpad. Het Westlandse deel van het fietspad eindigt daar, omdat daar de gemeentegrens met Maassluis is.

Toelichting inrichting

Er zijn twee inrichtingsmogelijkheden voor deze route : 

  • als vrijliggend fietspad
  • als fietsstraat

Langs de Galgeweg en de Oranjesluisweg is er sprake van een vrijliggend fietspad. Langs het onderpad van de Maasdijk is er sprake van een fietsstraat. Laatstgenoemde gaat nabij het Nollaantje tot aan de gemeentegrens met Maassluis over in een vrijliggend fietspad. 

Voor beide mogelijkheden geldt dat bestaande verhardingen worden verbreed en/of verbeterd.  

Planning

De verwachte planning is als volgt: 

zomer 2024

wij maken een voorlopig ontwerp.

Najaar 2024

Wij presenteren het voorlopig ontwerp aan omwonenden. Er is dan ook de mogelijkheid hierop te reageren.

Begin 2025

Wij werken het ontwerp verder uit.

Eind 2025

Start uitvoering. Dat gebeurt in delen. De uitvoering loopt door tot en met 2026.