Strooiroutes en strooizout

Bij verwachte gladheid gaan de strooiwagens rijden. Strooiroutes worden afgestemd met de omliggende wegbeheerders. Hierdoor proberen we te voorkomen dat u als weggebruiker van een gestrooide weg plotseling op een weg komt die niet gestrooid is. Er is veel aandacht voor de verkeersveiligheid bij winterse omstandigheden. Vooral ook voor het begaanbaar maken en houden van fietspaden. 

We kunnen niet op alle wegen in de gemeente de gladheid in 1 keer bestrijden. Maar we beginnen met de belangrijkste routes. Hier vallen ook de doorgaande fietspaden onder.

Gladheidbestrijdingsplan

In ons gladheidbestrijdingsplan leest u wat wij doen bij gladheid. Hier staat onder andere in hoe er wordt gestrooid en wanneer wij sneeuwschuivers inzetten. 

Heeft u een vraag of klacht over de gladheidbestrijding binnen gemeente Westland? Laat het ons weten via het formulier Melding maken.  

Strooizout nodig?

Inwoners en bedrijven van Westland kunnen strooizout kopen bij de verschillende bouwmarkten. Het is niet mogelijk strooizout te kopen bij de milieustraten. Alleen scholen en zorgcentra beschikken over een zoutpas en kunnen daarmee zout aanvragen. Maatschappelijke instellingen kunnen een zoutpas aanvragen via het formulier Melding maken. Kies op het formulier voor de categorie 'Straat, voetpad, fietspad, brug. En subcategorie: Gladheidbestrijding..

Aansprakelijkheid

U bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers.

Inwoners die de gemeente Westland aansprakelijk willen stellen voor letsel, of schade naar aanleiding van gladheid, kunnen deze schade melden door gebruik te maken van het Schadeaangifteformulier. U kunt ook zelf een brief schrijven. Stuur deze op naar:

Raetsheren van Orden B.V.
o.v.v. Gemeente Westland
Postbus 1015
1810 KA Alkmaar
[email protected]