Veilig naar het voortgezet onderwijs

Hoe bespreekt u het verkeersgedrag van uw kind en hoe fietst uw kind straks veilig naar een nieuwe school? Bekijk hieronder de onderwerpen voor meer informatie.

Bespreek het verkeersgedrag met uw kind

Wist u dat bij meer dan 80% van de ongevallen onjuist verkeersgedrag de belangrijkste oorzaak is? Daarom is het belangrijk dat u als ouder het verkeersgedrag van uw kind bespreekbaar maakt. Hieronder 5 tips:

  • bespreek tijdens een autorit hoe automobilisten het gedrag van fietsers ervaren. Praat bijvoorbeeld over het effect van fietsen zonder verlichting, het niet letten op de overige weggebruikers of het met zijn 3-en naast elkaar fietsen. Bespreek dit bij voorkeur op momenten dat dergelijke situaties zich voordoen. Zo leert uw kind de gevolgen van dit gedrag te zien vanuit het perspectief van andere verkeersdeelnemers.
  • kinderen herkennen weinig tot geen gevaar en zien niet in dat bepaalde acties in het verkeer kunnen leiden tot riskante situaties. Vertel uw kind over de risico's van stoer en onoplettend gedrag. Maak de afspraak met uw kind dat het de telefoon onderweg op 'stil' zet.
  • fietsongevallen worden niet alleen veroorzaakt door gevaarlijk gedrag van jongeren. Ook andere weggebruikers kunnen hier de veroorzaker zijn. Leer uw kind de overige weggebruikers goed in de gaten te houden. Voorrang hebben betekent bijvoorbeeld niet automatisch voorrang krijgen.
  • draai de rollen om en laat uw kind uitleggen hoe u zich in het verkeer dient te gedragen.
  • geef zelf consequent het goede voorbeeld. Kinderen leren veel door het gedrag van anderen te imiteren. Als ouder bent u een belangrijk rolmodel.

Haast vermindert het opmerkingsvermogen en verleidt tot het nemen van risico's. Zorg dus dat uw kind op tijd van huis gaat. 

Oefen de route naar de nieuwe school

Onderweg naar de nieuwe school komt uw kind ongetwijfeld lastige verkeerssituaties tegen. Het is dus verstandig om, net als de meeste ouders, de route van huis naar school met uw kind oefenen. Eén keer de nieuwe schoolroute fietsen is onvoldoende om uw kind goed voor te bereiden. Oefen de nieuwe route daarom in 2 stappen! Doe dit op momenten waarop het druk is in het verkeer. Uw kind zal veel verkeerssituaties dan anders ervaren dan wanneer het een erg rustig moment is.

Stap 1

Fiets samen met uw kind de route naar de nieuwe school. Leg bij lastige verkeerssituaties uit wat uw kind moet doen en waar het op moet letten. Vertel hierbij niet wat niet mag, maar vertel juist wat het gewenste gedrag is.

Stap 2

Fiets de route na een paar dagen of weken nog een keer. Draai nu de rollen om. Laat uw kind vertellen wat de lastige situaties zijn en wat hij/zij kan doen om een ongeluk te voorkomen.
Herhaal deze stap tot uw kind de situaties in de vingers heeft.