Beroep indienen

Het is mogelijk om in beroep gaan tegen een beslissing van de gemeente. Dit kunt u doen als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaar. Een beroepschrift dient u in bij de betreffende beroepsinstantie, niet bij de gemeente.