Gegevensbeschermingsbeleid

Het beschermen van de privacy van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties is een belangrijk maar klein onderdeel van informatiebeveiliging. Doel van informatiebeveiliging is het behoud van beschikbaarheid en continuïteit van informatie. Daarbij moet de informatie juist, volledig en betrouwbaar zijn. Ook moet de informatie beschikbaar zijn, of juist niet, voor de juiste geautoriseerde personen.

Informatiebeveiliging vraagt om een controleerbaar systeem van afspraken en procedures waarin adequate maatregelen zijn opgenomen om risico’s en gevolgschade te beperken. Westland ziet informatiebeveiliging en privacy niet (meer) los van elkaar maar als een geïntegreerd geheel. Gegevensbescherming treft de gehele organisatie en kent raakvlakken met veel andere beleidsterreinen. Hiervoor is gegevensbeschermingsbeleid uitgewerkt met daarin de uitgangspunten, gebaseerd op nationale (BIO) en internationale standaarden voor informatiebeveiliging en de Europese privacywetgeving (AVG). Dit uitgewerkte beleid vormt een naslagwerk voor kwaliteits- en informatiebeveiligingsaspecten.