Privacy

De gemeente Westland verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de gemeente Westland verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken en bij alle overige interacties.

Begrippenlijst

  • Persoonsgegevens: persoonlijke informatie van een natuurlijk persoon
  • Bijzondere persoonsgegevens: (gevoelige) persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden
  • Verwerking van persoonsgegevens: het gebruik van persoonsgegevens, zoals het opvragen, verzamelen, vastleggen, bewaren, wijzigen, raadplegen, verstrekken, doorzenden, verspreiden, afschermen en vernietigen van persoonsgegevens
  • Verstrekking van gegevens: het geven of leveren van persoonsgegevens door de gemeente Westland aan anderen
  • Derden: anderen die niet onder de verantwoordelijkheid of het rechtstreekse gezag van de gemeente Westland vallen

Contact

Heeft u vragen of verzoeken over het privacybeleid van de gemeente Westland? Stuur dan u een e-mail sturen naar privacy@gemeentewestland.nl. De gemeente Westland heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG houdt intern toezicht op de privacy en adviseert de gemeente hierover. De FG is ook bereikbaar op dit e-mailadres.

De gemeente helpt u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet met de gemeente uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.