Verzoek behandeling persoonsgegevens indienen

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u verschillende rechten als het gaat om de behandeling van uw persoonsgegevens door gemeente Westland. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: om de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: om de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt te wijzigen.
 • Recht op beperking van de verwerking: om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: oftewel, het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op dataportabiliteit: om persoonsgegevens over te laten dragen.
 • Het recht op vergetelheid: om ‘vergeten’ te worden.

Wilt u weten welke soort gegevens de gemeente gebruikt voor welke processen? Bekijk dan het verwerkingenregister (pdf, 895Kb) van gemeente Westland. Hier kunt u zien welke soort gegevens de gemeente gebruikt voor welke processen. Wilt u specifiek weten welke gegevens de gemeente van u verwerkt? Dan kunt u een verzoek indienen.

Het recht ‘Bezwaar tegen geautomatiseerde verwerking’ is binnen gemeente Westland niet aan de orde. De gemeente maakt geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluiten. Er is altijd tussenkomst van menselijk handelen.

Aanvragen

Een aanvraag kunt u doen met DigiD (voor burgers) of aan de balie. Om een verzoek aan de balie te doen, kunt u een afspraak maken via de website of het KCC. Bij dit verzoek zullen wij u vragen om u te identificeren met een reisdocument of rijbewijs.  

Waar moet uw aanvraag aan voldoen

Een aanvraag moet een aantal gegevens bevatten:

 • uw naam en (post)adres, uw contactgegevens
 • een zorgvuldige omschrijving waar u informatie over wilt hebben
 • van welke periode u de gegevens wilt ontvangen
 • op welke wijze u de gegevens wilt inzien of ontvangen

Wat betekenen deze rechten voor u