Planschade

Heeft u schade door een besluit op het gebied van de ruimtelijke ordening? Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard, uw woongenot vermindert of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade. Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u kosten. Alleen als de planschade wordt toegekend ontvangt u het bedrag terug.

Aanvragen

Een aanvraag voor een planschadevergoeding dient u schriftelijk in. Vul hiervoor het planschade formulier (91Kb) in. Stuur uw ingevulde formulier naar:

Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  Naaldwijk

U kunt uw ingevulde formulier ook mailen naar: info@gemeentewestland.nl

Kosten

Soort productKosten
Behandelen planschadeverzoek € 500
Behandelen planschadeverzoek met een laag inkomen€ 100*

*Als u in de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag een inkomen had van niet meer dan 110% van het wettelijk minimum loon (aantonen via aangifte inkomstenbelasting of andere wijze)