Echtscheiding inschrijven

Als u gaat scheiden moet u hiervoor naar de rechtbank. Een scheiding is pas definitief als die in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven in de gemeente waar u toen bent getrouwd. Uw advocaat stuurt de documenten op naar de gemeente. U leest bij het kopje Meenemen welke documenten opgestuurd moeten worden. U kunt de documenten ook zelf bij de gemeente inleveren. Maak hiervoor een afspraak via het telefoonnummer 14 0174.

Meenemen

  • een origineel afschrift van de beschikking van de rechtbank. Deze moet zijn ondertekend door de griffier
  • een akte van berusting met het verzoek tot inschrijving van een of beide partij(en)

Kosten

Aan het inschrijven van een echtscheiding zijn geen kosten verbonden.