Ontbinding van geregistreerd partnerschap

Als uw geregistreerd partnerschap is ontbonden moet dit bij de gemeente gemeld worden. De gemeente zorgt voor inschrijving van de beëindigingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf dat moment is uw partnerschap officieel beëindigd. Uw advocaat stuurt de documenten op naar de gemeente. U kunt de documenten ook zelf bij de gemeente inleveren. Maak hiervoor een afspraak via het telefoonnummer 14 0174.

Meenemen

Bij een uitspraak van de rechter:

  • een origineel afschrift van de beschikking van de rechtbank. Deze moet zijn ondertekend door de griffier
  • een akte van berusting met het verzoek tot inschrijving van een of beide partner(s).

Bij een beëindigingsovereenkomst:

  • een verklaring opgesteld door de advocaat of notaris dat er een beëindigingsovereenkomst is gesloten
  • de beëindigingsovereenkomst

Kosten

Aan de inschrijving van de ontbinding zijn geen kosten verbonden.