Wet Bibob

Bibob staat voor ‘Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Met deze wet kan de gemeente onderzoek doen om te voorkomen dat we zaken doen met criminele organisaties. Een onderzoek kan worden gedaan als u bijvoorbeeld een subsidie of vergunning aanvraagt. Of meedoet aan een gemeentelijke aanbesteding.
Een onderzoek kan ook op een later moment worden uitgevoerd.

Vragenformulier

Als de gemeente besluit een onderzoek te gaan doen dan moet u een vragenformulier (pdf 461kb)  invullen. Ook moet u alle gevraagde informatie aanleveren. Verder kan de gemeente informatie opvragen of bekijken bij bijvoorbeeld het kadaster of de Gemeentelijke Basis Administratie. 

Landelijk Bureau Bibob

Als er na het onderzoek toch nog twijfels zijn dan kunnen wij het Landelijk Bureau Bibob om advies vragen. Als dit gebeurt dan krijgt u hiervan bericht.

Uitkomst onderzoek

Als er geen bezwaren zijn dan zal wordt uw aanvraag of verzoek om gunning op gebruikelijke wijze behandeld.

Wanneer gevaar dreigt dat de gemeente criminele activiteiten ondersteunt dan weigeren wij uw verzoek. Verder worden een bestaande vergunning of verleende opdracht ingetrokken.