Standplaatsvergunning op een weekmarkt

In de gemeente Westland zijn 4 warenmarkten, te weten:

KernLocatieDag en tijdstip
's-Gravenzande MarktpleinVrijdag van 10.00 tot 17.00 uur 
MonsterMolenstraatDinsdag van 11.00 tot 16.00 uur
NaaldwijkWilhelminapleinWoensdag van 10.00 tot 17.00 uur 
Wateringen VliethofWoensdag van 09.30 tot 16.00 uur


Vaste standplaatsen

Elke markt kent vaste standplaatsen. Om in aanmerking te komen voor een standplaats moet u een aanvraag indienen. Vaste standplaatsen die niet worden ingenomen kunnen tijdelijk worden ingenomen als dagplaats. Voor een dagplaats komen alleen marktkooplieden in aanmerking die zich hebben aangemeld voor de wachtlijst.

Wachtlijst

Een aanvrager voor een vaste standplaatsvergunning kan op verzoek worden ingeschreven op de wachtlijst als er op het moment van de aanvraag geen plaats op de warenmarkt is.

Standwerkers

Op de warenmarkten in Wateringen en Naaldwijk zijn standwerkers toegelaten. Standwerkersplaatsen worden toegewezen via loting. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de Marktmeester van de gemeente Westland.

Aanvraag vaste standplaatsvergunning

Om in aanmerking te komen voor een vaste standplaats op 1 van de 4 warenmarkten in Westland moet u een aanvraag indienen. U kunt hiervoor gebruik maken van het E-formulier. 

Kosten aanvraag standplaatsvergunning

Aan de behandeling van aanvraag voor een vaste standplaats op de warenmarkt zijn kosten verbonden.  Dit zijn eenmalige kosten. Een vergunning voor een marktstandplaats wordt voor onbepaalde tijd verleend.

  • Kosten aanvraag standplaats €110,00 

Wachtlijst

Als u aan de vereisten voor een standplaatsvergunning voldoet, maar er is geen vrije plaats beschikbaar, kunt u op verzoek, in aanmerking komen voor een plaats op de wachtlijst. Aan de plaatsing op de wachtlijst zijn kosten verbonden. De plaatsing op de wachtlijst geldt voor 1 kalenderjaar. Als u in aanmerking wilt komen voor verlenging van de plaatsing op de wachtlijst dan moet u dit minimaal 2 weken voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar aangeven.

  • Kosten inschrijving wachtlijst: €55,00
  • Kosten verlenging inschrijving wachtlijst: €55,00

Marktgelden

Voor het innemen van een standplaats op 1 van de 4 warenmarkten in Westland bent u marktgelden verschuldigd. De hoogte van de marktgelden zijn vastgelegd in de Marktgeldenverordening. De marktgelden worden in rekening gebracht per dagdeel per strekkende meter (frontbreedte) van de standplaats die u inneemt. Onderscheid wordt gemaakt in tarieven voor dagplaatsen en tarieven voor kwartaal- en jaarabonnementen. De tarieven staan vermeld in de Marktgeldenverordening.

Stroomkosten

Als u gebruik maakt van stroom voor uw standplaats, dan bent u naast de marktgelden ook stroomkosten verschuldigd. Er zijn aparte tarieven voor regulier en krachtstroomgebruik. De tarieven staan vermeld in de Marktgeldenverordening.

Hulp nodig?

Heeft u moeite met het invullen van (website)formulieren? U kunt binnenlopen bij een Buurt Informatiepunt bij u in de buurt. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Andere vraag? Vul het contactformulier in of bel met telefoonnummer 14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u de status van uw aanvraag of melding weten, gebruik dan het contactformulier.