Vergunning standplaats op een weekmarkt

Onlangs is een nieuwe Marktverordening Westland vastgesteld. Hierin zijn een paar wijzigingen opgenomen. De 4 belangrijkste wijzigingen zijn:

  • een standplaatsvergunning is voortaan 10 jaar geldig
  • aanpassing starttijden weekmarkten Naaldwijk en ’s-Gravenzande
  • een selectiecommissie gaat de aanvragen voor een standplaats beoordelen
  • voor de weekmarkten zijn nieuwe plattegronden gemaakt (zie instellingenbesluit onder Regelgeving)

Weekmarkten

De gemeente heeft 4 weekmarkten.

Kern Locatie Dag en tijdstip
's-Gravenzande Marktplein Vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
Monster Molenstraat Dinsdag van 11.00 tot 16.00 uur
Naaldwijk Wilhelminaplein Woensdag van 09.00 tot 17.00 uur
Wateringen Vliethof Woensdag van 09.30 tot 16.00 uur

Vaste standplaatsen

Elke markt heeft vaste standplaatsen. Als u een standplaats wilt dan vraagt u dit aan.
Een overzicht van de beschikbare standplaatsen vindt u op de website van de Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH).

Inloggen met DigiD Regel met DigiD of eHerkenning

Dagplaatsen

Als een vaste standplaats niet wordt gebruikt dan kan dit tijdelijk een dagplaats worden. Een dagplaats is alleen voor marktkooplieden die op de wachtlijst staan voor een vaste standplaats.

Beschikbare dagplaatsen worden per marktdag verdeeld. Dit gebeurt aan kooplieden die zich ‘s ochtend hebben gemeld bij de marktmeester. Op basis van de ontbrekende branches op de markt worden de dagplaatsen verdeeld.

Kosten aanvraag standplaatsvergunning

Een vergunning voor een marktstandplaats geldt voor 10 jaar.

  • aanvraag standplaats € 118,00 

Standwerkers

Op de weekmarkten in Wateringen en Naaldwijk zijn standwerkers toegelaten. Standwerkersplaatsen worden toegewezen via loting. Neem hiervoor contact op met de marktmeester via [email protected].

Voor een standplaats betaalt u marktgeld. U betaalt per dagdeel per strekkende meter (frontbreedte). Er is een onderscheid tussen kosten voor dagplaatsen en voor kwartaal- en jaarabonnementen.

U betaalt voor het gebruik van stroom. Er zijn aparte kosten voor regulier- en krachtstroomgebruik. Die vindt u in de Marktgeldenverordening.

Om in aanmerking te komen voor een standplaats op een weekmarkt gelden de volgende voorwaarden:

  • u bent minimaal 18 jaar en handelingsbekwaam
  • u mag in Nederland werken
  • u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.