Standplaatsvergunning (los)

Wanneer u aan de openbare weg, het openbaar water, maar ook op een particulier perceel met een voertuig, kraam, tafel of een ander middel een standplaats in wilt nemen om informatie te verstrekken of om producten te verkopen, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig.

Voor een standplaats op een weekmarkt geldt een andere aanvraag.

Vanaf 16 december 2020 vindt er een belangrijke wijziging plaats, om uw zaken veiliger te regelen via de gemeente. Ondernemers hebben vanaf dat moment een eHerkenningsmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveau niveau 3 of hoger. Lees meer in ons nieuwsbericht.

 

Indienen

 • Vraag de vergunning minimaal 8 weken van te voren aan. Binnen 8 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.
 • Bij het aanvragen van een standplaatsvergunning moet u bijlagen toevoegen. Zijn de bijlagen niet compleet bij het indienen van de aanvraag kan dit vertraging opleveren in de beslistermijn.
 • U heeft toestemming nodig van de eigenaar van het particulier terrein (indien van toepassing).
 • Voor het online indienen van een aanvraag hebben burgers DigiD nodig, en bedrijven eHerkenning.

Kosten

Soort productPrijs
In behandeling nemen van een aanvraag€ 110,00
In behandeling nemen van een aanvraag gedaan door een ANBI of SBBIgratis
Huurprijs incidentele standplaats€ 3,- per m², per locatie, per dag
Huurprijs vaste standplaats€ 15,- per m², per kwartaal, per dag in de week
 • Incidentele en vaste standplaatsen

  Een incidentele standplaatsvergunning wordt voor een maximale periode van 3 maanden verleend. Een vaste standplaatsvergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Zie ook Standplaatsenbeleid 2012.

 • Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor een standplaats op een weekmarkt moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u dient minimaal 18 jaar oud te zijn
  • u dient te beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats
  • u moet ingeschreven staan in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel

  Aangewezen locaties

  Vaste standplaatsen kunnen alleen ingenomen worden op door het college aangewezen locaties (pdf, 833KB) in gemeente Westland. Incidentele standplaatsen mogen afwijken van de aangewezen locaties.

  Vrijstelling leges voor ANBI en SBBI

  Is uw stichting of instelling door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) dan betaalt u geen leges. U kunt dit aangeven op het aanvraagformulier.

 • Benodigde bijlagen

  Bij een aanvraag van een standplaatsvergunning moet de volgende bijlage worden toegevoegd:

  • plattegrondtekening van de in te nemen standplaats.