Inburgeren en participatie

Om in te burgeren moet u Nederlands leren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Als u genoeg hebt geleerd, doet u inburgeringsexamen.

Als u moet inburgeren, krijgt u hiervoor 3 jaar de tijd. Dit heet de inburgeringstermijn. Binnen deze termijn moet u examen doen. Van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) krijgt u een brief waarin staat wanneer de inburgeringstermijn begint.

Participatieverklaring

Onderdeel van de inburgering is het ondertekenen van een Participatieverklaring. Hiervoor moet u 5 lessen volgen. U krijgt hierover een brief van DUO.

Vragen over de participatieverklaring? Bel met

Meer informatie over inburgeren vindt u op de website van DUO.