Lokaal Gezondheidsbeleid

Een goede gezondheid is de basis voor een lang leven. De gemeente vindt het daarom belangrijk om de gezondheid van haar inwoners te beschermen en te verbeteren.

Onze ambitie

Meer Westlanders leven gezond en geven het goede voorbeeld aan jongeren in hun omgeving. Dit met de nadruk op minder schadelijk alcohol- en drugsgebruik, tegengaan van overgewicht en voldoende beweging.

Sociaal Beleidskader  - Gezonde leefstijl en leefomgeving volwassenen en jeugd

Leefstijl is de manier van leven, o.a. op het gebied van bewegen, sport, gezonde voeding, roken, alcohol en drugs. Een goede gezondheid draagt bij aan de geluksbeleving, betere prestaties op school, werk en in de samenleving. De leefstijl van jeugdigen is een belangrijke voorspeller van hun verdere ontwikkeling en gezondheid. Daarmee is ‘leefstijl’ van waarde voor de kwaliteit van het leven van jongeren in het heden, maar ook van invloed op de kwaliteit van hun toekomstige, volwassen leven.

Speerpunten Lokaal Gezondheidsbeleid

•    Terugdringen van overgewicht en diabetes
•    Verslavingspreventie ( roken, alcohol- en drugsgebruik)
•    Verminderen van psychosociale problemen (depressie en eenzaamheid)
•    Het bevorderen van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving (op onder andere scholen).