Lokaal Gezondheidsbeleid

Een goede gezondheid is de basis voor een lang leven. De gemeente vindt het daarom belangrijk om de gezondheid van haar inwoners te beschermen en te verbeteren.

Onze ambitie

Meer Westlanders leven gezond en geven het goede voorbeeld aan jongeren in hun omgeving. Dit met de nadruk op minder schadelijk alcohol- en drugsgebruik, tegengaan van overgewicht en voldoende beweging.

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Iedere  vier  jaar  brengt  de  minister  van Volksgezondheid,  Welzijn  en  Sport  (VWS)  de  landelijke  nota gezondheidsbeleid  uit. De gemeente stelt vervolgens de lokale nota gezondheidsbeleid vast een geeft daarin aan wat de belangrijkste doelstellingen en maatregelen zijn voor de komende jaren.

Speerpunten Lokaal Gezondheidsbeleid

•    Terugdringen van overgewicht en diabetes
•    Verslavingspreventie ( roken, alcohol- en drugsgebruik)
•    Verminderen van psychosociale problemen (depressie en eenzaamheid)
•    Het bevorderen van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving (op onder andere scholen).