Vrije tijd, sport en gezond leven

De gemeente Westland vindt het belangrijk dat iedereen (op een gezonde manier) mee kan doen aan de samenleving. Dit noemen we sociale participatie.

Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u een laag inkomen? Dan is het mogelijk een vergoeding aan te vragen voor verschillende zaken op het gebied van vrije tijd, sport en gezond leven.

Aanvragen met bijstandsuitkering

Heeft u een bijstandsuitkering, doe dan een aanvraag met DigiD. Hiervoor moet u informatie (pdf, 408 KB) klaar hebben liggen. 

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

Aanvragen zonder bijstandsuitkering

Heeft u een laag inkomen, maar ontvangt u geen bijstandsuitkering? Vul dan dit aanvraagformulier (pdf, 107 KB)  in. 

 • Laag inkomen: Alle inwoners van de gemeente Westland met een laag inkomen kunnen een aanvraag doen. Een laag inkomen is een inkomen dat lager is dan 110% van de bijstandsnorm die voor u geldt
 • Vermogen: U kunt geen aanvraag doen als u meer vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) heeft dan een bepaald maximum. Dit maximum is in de wet vastgelegd. Het heet 'het vrij te laten vermogen' 

Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan hebben we meestal geen bewijsstukken van u nodig. Als we toch bewijsstukken nodig hebben, dan vragen wij deze bij u op.

Benodigde gegevens zonder bijstandsuitkering

Als u geen bijstandsuitkering ontvangt, hebben we de volgende gegevens nodig van uw en uw partner (indien van toepassing):

 • kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • bankafschriften van alle (buitenlandse) betaal- en spaarrekeningen van uzelf, uw partner en minderjarige kinderen van de laatste 3 maanden. Op de afschriften moet staan: het rekeningnummer, naam en adres, het begin- en eindsaldo en alle bij- en afschrijvingen
 • afschriften/overzichten van alle creditcards, PayPal-rekeningen, beleggingsrekeningen en cryptovaluta portefeuille (Bitcoins, etc.) van de laatste 3 maanden met daarop het begin- en eindsaldo en alle mutaties
 • bewijsstukken van uw vermogen, anders dan uw bankrekeningen
 • recent overzicht van al uw schulden (niet ouder dan 3 maanden)
 • loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden

Na het indienen van uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken het besluit toegestuurd. Hierin staat of u de toeslag krijgt of niet.  

U mag de bijdrage gebruiken voor bijvoorbeeld:

 • bedrag dat u betaalt om lid te zijn van vereniging (contributie)
 • lidmaatschap bibliotheek 
 • lidmaatschap sportvereniging 
 • lidmaatschap culturele voorziening, zoals een museumjaarkaart
 • gezonde voeding
 • persoonlijke verzorging 
 • jas of schoenen 
 • aanschaf van een fiets

U kunt één keer in de twaalf maanden een aanvraag doen. U krijgt maximaal € 325,-. 

Elke jaar passen we op 1 januari en 1 juli de hoogte van de bijstandsuitkeringen en het vrije vermogen aan. 

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.