Vrije tijd, sport en gezond leven

De gemeente Westland vindt het belangrijk dat iedereen (op een gezonde manier) mee kan doen aan de samenleving. Dit noemen we sociale participatie.

Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u een laag inkomen? Dan is het mogelijk een vergoeding aan te vragen voor verschillende zaken op het gebied van vrije tijd, sport en gezond leven.

Aanvragen met bijstandsuitkering

Heeft u een bijstandsuitkering, doe dan een aanvraag met DigiD. Hiervoor moet u informatie (pdf, 408 KB) klaar hebben liggen. 

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

Aanvragen zonder bijstandsuitkering

Heeft u een laag inkomen, maar ontvangt u geen bijstandsuitkering? Vul dan het aanvraagformulier sociale participatie  (pdf, 290 KB)in en stuur het op. Meer informatie hierover staat op het formulier.

 • Laag inkomen: Alle inwoners van de gemeente Westland met een laag inkomen kunnen een aanvraag doen. Een laag inkomen is een inkomen dat lager is dan 110% van de bijstandsnorm die voor u geldt
 • Vermogen: U kunt geen aanvraag doen als u meer vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) heeft dan een bepaald maximum. Dit maximum is in de wet vastgelegd. Het heet 'het vrij te laten vermogen

Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan hebben we meestal geen bewijsstukken van u nodig. Als we toch bewijsstukken nodig hebben, dan vragen wij deze bij u op.

Benodigde gegevens zonder bijstandsuitkering

Als u geen bijstandsuitkering ontvangt, hebben we de volgende gegevens nodig van uw en uw partner (indien van toepassing):

 • kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • bankafschriften van alle (buitenlandse) betaal- en spaarrekeningen van uzelf, uw partner en minderjarige kinderen van de laatste 3 maanden. Op de afschriften moet staan: het rekeningnummer, naam en adres, het begin- en eindsaldo en alle bij- en afschrijvingen
 • afschriften/overzichten van alle creditcards, PayPal-rekeningen, beleggingsrekeningen en cryptovaluta portefeuille (Bitcoins, etc.) van de laatste 3 maanden met daarop het begin- en eindsaldo en alle mutaties
 • bewijsstukken van uw vermogen, anders dan uw bankrekeningen
 • recent overzicht van al uw schulden (niet ouder dan 3 maanden)
 • loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden

Na het indienen van uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken het besluit toegestuurd. Hierin staat of u de toeslag krijgt of niet.  

U mag de bijdrage gebruiken voor bijvoorbeeld:

 • bedrag dat u betaalt om lid te zijn van vereniging (contributie)
 • lidmaatschap bibliotheek 
 • lidmaatschap sportvereniging 
 • lidmaatschap culturele voorziening, zoals een museumjaarkaart
 • gezonde voeding
 • persoonlijke verzorging 
 • jas of schoenen 
 • aanschaf van een fiets

U kunt één keer in de twaalf maanden een aanvraag doen. U krijgt maximaal € 325,-. 

Elke jaar passen we op 1 januari en 1 juli de hoogte van de bijstandsuitkeringen en het vrije vermogen aan. 

Hulp nodig? 

Vind je het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt je helpen. Je kan ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wil je weten hoe het staat met je aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.