Mantelzorg

Ondersteuning

Gemeente Westland biedt ondersteuning en regelingen voor mantelzorgers. U kunt hiervoor terecht bij het Steunpunt Mantelzorg van Vitis Welzijn. Vitis Welzijn verzorgt voor gemeente Westland de mantelzorgondersteuning. Zij geeft onder andere informatie en advies. 

De Consulent Mantelzorg is bereikbaar via 0174 630 358. U kunt ook een e-mail sturen naar mantelzorg@vitiswelzijn.nl.