Mantelzorg

Ondersteuning

Gemeente Westland biedt ondersteuning en regelingen voor mantelzorgers. U kunt hiervoor terecht bij het Steunpunt Mantelzorg van Vitis Welzijn. Vitis Welzijn verzorgt voor gemeente Westland de mantelzorgondersteuning. Zij geeft onder andere informatie en advies. 

De Consulent Mantelzorg is bereikbaar via 0174 630 358. U kunt ook een e-mail sturen naar mantelzorg@vitiswelzijn.nl.

 • Vrijwilligersverzekering

  Gemeente Westland heeft voor mantelzorgers een vrijwilligersverzekering afgesloten. Deze verzekering is voor mantelzorgers die minimaal 8 uur per week voor een naaste zorgen. U hoeft zich niet aan te melden voor de verzekering. De verzekering bevat:

  • een ongevallenverzekering
  • een persoonlijke eigendommenverzekering
  • een aansprakelijkheidsverzekering

  De verzekering geldt niet als u de hulp verleent voor uw werk.

  Bij schade

  Schade meldt u eerst bij uw eigen verzekering of van degene die u verzorgt. Wordt de schade niet of slechts gedeeltelijke vergoed dan kunt een beroep doen op de verzekering van de gemeente. Hiervoor downloadt u een schadeformulier (pdf 47.3kb) en vult het in. U kunt het formulier opsturen naar:

  • Gemeente Westland
  • t.a.v. Cluster verzekeringen (o.v.v. vrijwilligersverzekering)
  • Postbus 150
  • 2670 AD Naaldwijk

  U kunt het formulier ook scannen en als e-mailbijlage versturen naar verzekeringen@gemeentewestland.nl.

  Centraal Beheer Achmea handelt de schade verder af. Zij neemt contact met u op. De schade wordt rechtstreeks met de benadeelde afgehandeld. Voor vragen over de vrijwilligerspolis of de afhandeling van de schade belt u met

  • Centraal Beheer Achmea, telefoon 055 - 5798 164.
 • Week van de mantelzorg

  Jaarlijks wordt in de tweede week van november landelijk de dag van de Mantelzorg georganiseerd. In Westland vieren wij niet één dag, maar de Week van de Mantelzorg.

  Mantelzorgers die ingeschreven zijn bij Vitis Welzijn Mantelzorg ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de activiteiten. Schrijf u in via de Consulent Mantelzorg, telefoon 0174 630 358 of stuur een e-mail naar mantelzorg@vitiswelzijn.nl.