Mantelzorg

U bent mantelzorger als u langdurig, intensief en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Mantelzorg is zorg die de gewone zorg voor mensen overstijgt. Met gewone zorg bedoelen we de zorg waarvan je kunt verwachten dat mensen voor elkaar doen zoals kinderen opvoeden of een paar dagen voor uw zieke partner zorgen.

Mantelzorg overkomt je

Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en kunnen hier niet zomaar mee stoppen.

Ben ik een overbelaste mantelzorger?

Mantelzorgers die een lange tijd intensief en soms dagelijks voor een ander zorgen raken kunnen zelfs overbelast raken. Veel mensen beseffen niet altijd hoe overbelasting kan ontstaan en daarom kan een test (pdf 192kb) een gemakkelijk hulpmiddel zijn om dat in te zien.

Ondersteuning

Gemeente Westland biedt ondersteuning en regelingen voor mantelzorgers. Wanneer u daar behoefte aan heeft, kunt u ondersteuning krijgen in uw mantelzorgtaken. U kunt hiervoor terecht bij het Steunpunt Mantelzorg van Vitis Welzijn. Vitis Welzijn verzorgt binnen de gemeente Westland de uitvoering van de mantelzorgondersteuning. Zij biedt onder andere informatie, (persoonlijk) advies en verwijst door naar organisaties waar mantelzorgers praktische ondersteuning kunnen krijgen. 

De Consulent Mantelzorg is bereikbaar via 0174 630 358. U kunt ook een e-mail sturen naar mantelzorg@vitiswelzijn.nl.

 • Jonge mantelzorgers

  Ben jij een jongere, tot 25 jaar, die opgroeit met een vader, moeder, broer of zus, die langdurig ziek is, beperkingen heeft of verslaafd is? Dan ben je een jonge mantelzorger. Voor vragen en advies kun je terecht bij de consulent Jonge Mantelzorg van Vitis Welzijn. De consulent Jonge Mantelzorg is bereikbaar via 0174 – 630358. Je kan ook een e-mail sturen naar mantelzorg@vitiswelzijn.nl.

  De Uitblinker

  De Uitblinker is een prijs voor jongeren die zich op bijzonder wijze inzetten voor Westland. Bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of mantelzorg. De prijs wordt eens per jaar uitgereikt en is voor jongeren tussen de 6 en 23 jaar. Ga voor meer informatie naar www.uitblinkerwestland.nl.

 • Respijtzorg

  Bij respijtzorg wordt er iemand anders ingezet om uw zorgtaken over te nemen. Dit kan iemand zijn uit uw naaste omgeving zoals een familielid, vriend of vriendin, maar ook een vrijwilliger of professional. De zorg voor een zorgbehoevende kan voor u soms even teveel zijn. In dit geval heeft u even tijd voor uzelf nodig, respijt. In Westland kunt u gebruik maken van respijtzorg in de thuissituatie en respijtzorg buitens huis.

  Respijtzorg in de thuissituatie

  Bezoek van een vrijwilliger
  Via Vitis Welzijn kunt u een aanvraag doen voor een, passend bij de door gevraagde respijtzorg, geregistreerde vrijwilliger of zorgprofessional. In onderling overleg komt de vrijwilliger geregeld op bezoek ter gezelschap van de zorgvrager en ter ondersteuning van u. Activiteiten kunnen zijn: samen een spelletje doen, een wandeling maken, een boodschap doen of gezellig een kopje koffie drinken.

  Voor vragen en advies neemt u contact op met de Consulent Mantelzorg. Zij is bereikbaar via 0174 630 358. U kunt ook een e-mail sturen naar mantelzorg@vitiswelzijn.nl.

  Bezoekdienst dementie
  Voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie is er de bezoekdienst dementie. Via de bezoekdienst kunt u een vrijwilliger vragen die eens per week een ochtend of een middag op bezoek komt, zodat u even bent ontlast van uw mantelzorgtaken.

  Voor vragen kunt contact opnemen met de Coördinator Bezoekdienst Dementie van Vitis Welzijn Mantelzorg. Zij is te bereiken via 0174 630 358. U kunt ook een e-mail sturen naar mantelzorg@vitiswelzijn.nl.

  Respijtzorg buiten het eigen huis

  Ontmoetingscentra
  De Ontmoetingscentra in Westland richten zich op het ontlasten van de mantelzorger door het opvangen van mensen met een (ernstige) beperking. Een ontmoetingscentrum biedt ontmoeting en dagactiviteiten voor mensen die vergeetachtig zijn, moeite hebben me de dingen van alledag of het begrijpen van anderen. Daarnaast verzorgen de ontmoetingscentra ook een ondersteuningsprogramma aan mantelzorgers.

  In Westland zijn er 3 Ontmoetingscentra: de Zorgtuinderij (Wateringen), Ontmoetingscentrum Naaldwijk en Ontmoetingscentrum Kornalijn (’s-Gravenzande).

  Voor informatie over de ontmoetingscentra kunt u contact opnemen met zorginstelling Pieter van Foreest via 015 515 5000.

  Strandgoed Ter Heijde logies & respijt
  Strandgoed Ter Heijde logies & respijt is een logeerhuis waar mensen met een lichamelijke beperking en/of een lichte vorm van dementie kunnen logeren, zodat u als mantelzorger even tijd voor uzelf heeft om te ontspannen of om te herstellen van een operatie of ziekte. De zorg van thuis wordt 24 uur per dag en zeven dagen per week voortgezet in de logies & respijt.

  Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Strandgoed Ter Heijde via 015 515 5000 en 06 539 10 101. U kunt ook een e-mail sturen naar strandgoed@pietervanforeest.nl

 • Tijdelijke huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

  Wanneer u tijdelijk wel wat huishoudelijke hulp kunt gebruiken, dan kunt u voor maximaal 40 uur huishoudelijke hulp aanvragen bij een van de zorgaanbieders die op dit terrein in gemeente Westland actief zijn. Dit pakket van 40 uur dient u binnen 6 maanden op te maken. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage van € 5,- per uur rechtstreeks aan de organisatie die de hulp levert. De gemeente Westland betaalt de rest.

  Om in aanmerking te komen voor deze huishoudelijke hulp zorgt u minimaal 8 uur per week en 3 maanden of langer voor uw naaste(n). Daarnaast staat u als mantelzorger ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg van Vitis Welzijn. U kunt u inschrijven via de Consulent Mantelzorg via 0174 630 358 of u kunt een e-mail sturen naar mantelzorg@vitiswelzijn.nl.

  Eerste vier uur gratis
  U kunt gebruik maken van een kennismakingspakket voor mantelzorgers waarbij de eerste vier uur gratis zijn. Geef bij de aanbieder van hulp bij het huishouden aan dat u gebruik wilt maken van het kennismakingspakket. Dit doet u door akkoord te gaan dat uw gegevens worden doorgegeven aan de gemeente Westland. U krijgt dan de eigen bijdrage van vier uur (€ 20,-) van de gemeente teruggestort op uw rekening. 

 • Mantelzorgwaardering Westland

  Gemeente Westland spreekt haar waardering naar de mantelzorgers van Westland uit met de mantelzorgwaardering. Dit is een financieel extraatje van € 100,- voor alle mantelzorgers die in Westland voor iemand zorgen. Omdat mantelzorgers onmisbaar zijn in de zorg voor elkaar.

  Ben ik mantelzorger?

  U komt in aanmerking voor het extraatje wanneer u mantelzorger bent. U bent mantelzorger als u langdurig en onbetaald zorgt voor een persoon in uw omgeving. Iemand die chronisch ziek of gehandicapt is, of kampt met een verslaving of psychische ziekte. Dat kan uw partner zijn, ouder(s), een kind of ander familielid. Maar ook een buurman/vrouw of vriend.

  Aanvragen

  U kunt als mantelzorger de mantelzorgwaardering zelf aanvragen. U kunt het hele kalenderjaar een aanvraag indienen.  U kunt dit als volgt doen:
  -    U gaat naar de website www.mantelzorgwestland.nl* en vult hier het aanvraagformulier in. Makkelijk en snel. U ziet ook meteen of uw aanvraag is ontvangen en wanneer de uitbetaling plaats vindt.
  -    Heeft u hulp nodig bij het doen van een digitale aanvraag? Het Buurt Informatiepunt kan u helpen bij het invullen. U kunt ook bellen naar Vitis Welzijn voor telefonische ondersteuning.
  *) Het aanvragen kan vanaf 1 januari 2018.

  Voorwaarden

  Wilt u een mantelzorgwaardering aanvragen? Dan is het belangrijk dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:
  -    De persoon waarvoor u zorgt, woont en is ingeschreven in de gemeente Westland.
  -    U bent geregistreerd* als mantelzorger bij Vitis Welzijn Mantelzorg.
  -    U bent langer dan drie maanden en minimaal acht uur per week mantelzorger.

  *) Bent u al geregistreerd als mantelzorger bij Vitis Welzijn? Dan voldoet u al aan de voorwaarden. U moet de mantelzorgwaardering nog wel zelf aanvragen; dit gaat dus niet automatisch als u geregistreerd bent. Bent u nog niet geregistreerd? Dan wordt u na aanvraag automatisch geregistreerd als mantelzorger bij Vitis Welzijn.

  Uitbetaling

  Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de € 100,- in een keer aan u overgemaakt. Uiterlijk vier maanden na uw aanvraag vindt uitbetaling plaats.

  • 30 april (aanvraag januari-maart)
  • 31 juli (aanvraag april-juni)
  • 31 oktober (aanvraag juli-september)
  • 31 januari 2020 (aanvraag oktober-december)

  Goed om te weten

  Voor het verwerken van de aanvraag hebben wij enkele gegevens van u nodig. Alleen de gegevens die nodig zijn voor de registratie van de mantelzorger (NAW, welke zorg u geeft, wat de relatie is met degene voor wie u zorgt) worden gebruikt door Vitis Welzijn Mantelzorg. Gegevens die nodig zijn voor het afhandelen en uitbetalen (IBAN en gegevens over de zorgvrager), blijven bij de gemeente. De privacy van u en degene voor wie u zorgt, worden zo maximaal gewaarborgd.

  Meer informatie en invulhulp

  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Vitis Welzijn via het telefoonnummer 0174 - 315045. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur (tot 8 januari is Vitis Welzijn Mantelzorg beperkt bereikbaar). U kunt ook mailen naar mantelzorgwaardering@vitiswelzijn.nl Meer informatie vindt u ook op www.mantelzorgwestland.nl.


 • Week van de mantelzorg

  Jaarlijks wordt in de tweede week van november landelijk de dag van de Mantelzorg georganiseerd. In Westland vieren wij niet één dag, maar de Week van de Mantelzorg.

  Mantelzorgers die ingeschreven zijn bij Vitis Welzijn Mantelzorg ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de activiteiten. U kunt u inschrijven via de Consulent Mantelzorg via 0174 630 358 of u kunt een e-mail sturen naar mantelzorg@vitiswelzijn.nl.

 • Vrijwilligersverzekering voor mantelzorgers

  Gelet op het maatschappelijk belang van mantelzorg ziet de gemeente het als haar taak om voor mantelzorgers een verzekering af te sluiten, die de risico’s van zorg voor een ander zo goed mogelijk afdekt. De afgesloten verzekering voor mantelzorgers betreft een ongevallenverzekering, een persoonlijke eigendommenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

  Voor wie?

  De vrijwilligersverzekering is voor mantelzorgers die voor minimaal 8 uur per week voor een naaste zorgen, bijvoorbeeld voor een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. De zorg mag niet worden verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. Ook scholieren die een maatschappelijke stage vervullen en uitkeringsgerechtigden die als tegenprestatie vrijwilligerswerk verrichten vallen onder de verzekering.

  Voorwaarden

  Aanmelden voor de vrijwilligersverzekering hoeft niet, als mantelzorger bent u automatisch verzekerd. Voor de vrijwilligersverzekering geldt een secundaire dekking. Dit betekent dat er eerst gekeken wordt of een andere verzekering de schade (deels) dekt. Dit kan uw eigen verzekering zijn of de verzekering van de persoon voor wie u zorgt. Is dat niet het geval dan kunt u een beroep doen op de gemeentelijke vrijwilligersverzekering.

  Schade… en dan?

  1. U gaat eerst na of de schade door uw eigen verzekering of door de verzekering van de naaste voor wie u zorgt in behandeling kan worden genomen. Als dit kan, meldt u daar de geleden schade.

  2. Als dit niet kan, kunt u het schadeformulier (pdf 47,3Kb) downloaden en opsturen naar:

  Gemeente Westland
  t.a.v. Cluster verzekeringen (o.v.v. vrijwilligersverzekering)
  Postbus 150
  2670 AD Naaldwijk

  U kunt het schadeformulier ook scannen en als e-mailbijlage versturen naar verzekeringen@gemeentewestland.nl.

  3. De gemeente meldt de schade digitaal bij de verzekeraar Centraal Beheer Achmea.

  4. Een schadebehandelaar van de verzekeraar neemt de schade in behandeling. Na de melding neemt hij rechtstreeks contact op met u als mantelzorger. De schade regelt hij rechtstreeks met de benadeelde.

  5. De verzekeraar informeert na afloop de gemeente over de afhandeling van de schade.

  Meer informatie

  Voor vragen over de vrijwilligerspolis of de afhandeling van de schade kunt u bellen met Centraal Beheer Achmea telefoon 055 - 5798 164

 • Overige regelingen voor mantelzorgers

  De gemeente Westland heeft samen met Vitis Welzijn Mantelzorg een folder (pdf 273 kb) uitgebracht. U vindt er zowel regelingen van de gemeente Westland, als landelijke regelingen. U leest kort en krachtig wat de regeling inhoudt, voor wie het is en hoe u het aan kunt vragen.

  De folder kunt u afhalen bij:

  • Gemeentekantoor Verdilaan
  • Het Werkplein, Ambachtstraat 10 in Naaldwijk
  • Buurt Informatiepunt
  • Bibliotheek

  Voor informatie over werk en mantelzorg kunt www.werkenmantelzorg.nl  raadplegen.