Vrijwilligerswerk

Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten in Westland niet georganiseerd kunnen worden.

Vraag en aanbod

Als u meer wilt weten over vrijwilligerswerk dan kunt u terecht bij Vitis Welzijn.

Wilt u zelf vrijwilligerswerk gaan doen? Of zoekt u een vrijwilliger voor uw organisatie? Vraag en aanbod komen bij elkaar op de website van Westlandvoorelkaar.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Soms is voor het doen van vrijwilligerswerk een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Het Rijk kent een regeling voor een gratis VOG.

Vrijwilligersverzekering

Gemeente Westland heeft voor de vrijwilligers in Westland een verzekering afgesloten. Op de website van Centraal Beheer leest u hier meer over.

Schade

Heeft u of een van uw vrijwilligers schade?

Download het formulier van de website van Centraal Beheer, vul het in en stuur op naar:

  • Cluster Bedrijfsvoering - vrijwilligersverzekering
  • Postbus 150
  • 2670 AD Naaldwijk

U kunt het schadeformulier ook scannen en als e-mailbijlage versturen naar verzekeringen@gemeentewestland.nl.

Meer informatie

Voor vragen over de vrijwilligerspolis of de afhandeling van schade kunt u bellen met Centraal Beheer Achmea telefoon 055 - 5798 164