Automatische incasso

U kunt het bedrag van uw aanslag in delen betalen. Met een automatische incasso geeft u de gemeente toestemming om het aanslagbedrag in maximaal 10 delen (termijnen) van uw rekening af te schrijven. Elk deel (het termijnbedrag) schrijven we rond het einde van de maand van uw bankrekening af.

  • log in op de Digitale Belastingbalie met uw DigiD en geef daar uw automatische incasso-opdracht 
  • u stelt de automatische incasso zelf online in via uw eigen bank. Heeft u geen DigiD? Neem dan contact met ons op via 14 0174 en vraag een machtigingskaart aan
  • vraagt u direct na ontvangst van de aanslag automatische incasso aan? Dan betaalt u in 10 delen (als we uitgaan van een maand na dagtekening van de aanslag)
  • vraagt u later automatische incasso aan? Dan verdelen we het bedrag over de maanden die nog over zijn. U betaalt dan dus in minder dan 10 delen 
  • elk deel (het termijnbedrag) schrijven we rond het einde van de maand van uw bankrekening af
  • u vraagt automatische incasso maar één keer aan. De incasso stopt alleen als u deze zelf stopt of als tot 2 keer toe de automatische incasso is mislukt. Als wij het bedrag niet van uw rekening kunnen afschrijven, krijgt u een brief van ons

  • personen of bedrijven die een bedrag tussen de € 100 en € 10.000 moeten betalen kunnen betalen met automatische incasso
  • bij personen of bedrijven met een aanslagbedrag onder de € 100 is automatische incasso in maximaal twee maandelijkse delen mogelijk 

Lees meer in de Uitvoeringsregels voor Automatische Incasso. 

Aanpassing rekeningnummer  

Geef een verandering van uw rekeningnummer voor automatische incasso ook direct door aan ons. Ga naar de Digitale Belastingbalie om dit te regelen. Hiervoor moet u inloggen met DigiD. U verandert zelf het rekeningnummer van de automatische incasso via uw eigen bank. U kunt ook telefonisch een nieuw formulier voor automatische incasso aanvragen via 14 0174.  

Incasso stoppen

U logt met uw DigiD in op de Digitale Belastingbalie. Hier kunt u uw machtiging stopzetten. Heeft u geen DigiD? Belt u dan met 14 0174 voor een papieren formulier.  

Mislukte automatische incasso 

Als de automatische incasso mislukt en wij het bedrag niet van uw rekening kunnen afschrijven, krijgt u van ons een brief. Daarin staat dat de overige delen hoger zijn. Mislukt de afschrijving voor de 2e keer? Dan stoppen wij de automatische incasso. U moet dan het bedrag dat nog overblijft in één keer betalen.