Betalen van de aanslag

Als eigenaar van een huis, bedrijfspand of stuk grond betaalt u verschillende soorten belastingen.  Alle belastingen die u moet betalen staan op één overzicht. Dat noemen we de aanslag. U ontvangt de aanslag ieder jaar meestal in februari. U kunt op verschillende manieren betalen. U kunt een aanslag betalen via de Digitale Belastingbalie, per automatische incasso of per bank.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

Op tijd betalen 

Elke aanslag moet u altijd binnen twee maanden betalen. Op uw aanslagbiljet staan de data waarop u op zijn laatst moet betalen. Dat noemen we de vervaldata. Let u erop dat u het bedrag steeds vóór of op de genoemde vervaldatum heeft betaald. Houd er rekening mee dat de bank een paar dagen nodig heeft om uw betaling te verwerken. Betaalt u na de laatste vervaldatum, dan krijgt u te maken met extra kosten.  

Met een automatische incasso geeft u de gemeente toestemming om de aanslag in delen te laten afschrijven van uw bankrekeningnummer.   

Heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig spaargeld? Dan kunt u misschien kwijtschelding van de gemeentebelastingen krijgen. Dat betekent dat u deze belasting dan niet hoeft te betalen.

In bijzondere gevallen kunt u een betalingsregeling aanvragen. Een betalingsregeling vraagt u altijd via e-mail of telefonisch aan. Met een betalingsregeling maakt u afspraken over het betalen van de aanslag.

Op de aanslag kunnen verschillende afkortingen staan. Hieronder ziet u wat deze betekenen.

BESE    = WOZ-beschikking eigenaar
BESG    = WOZ-beschikking gebruiker
BESH    = WOZ-beschikking huurder
OZBE    = Onroerende-zaakbelastingen eigenaar
OZBG    = Onroerende-zaakbelastingen gebruiker
RIOE/RIOW    = Rioolheffing eigenaar
RIOG    = Rioolheffing gebruiker
AFV    = Afvalstoffenheffing
FOR    = Forensenbelasting
TOE    = Toeristenbelasting
BIZ       = BIZ-heffing
WOFO = Forensenbelasting

Bent u het aanslagbiljet gemeentebelastingen kwijt? U kunt een kopie van het aanslagbiljet makkelijk bekijken en downloaden in de Digitale Belastingbalie onder Mijn aanslagen. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. 

Wilt u uw belastingaanslag digitaal ontvangen? Of wilt u uw WOZ-waarde en taxatieverslag gemakkelijk online inzien? Op MijnOverheid ontvangt u digitale post van de overheid.  

Log in op MijnOverheid met uw DigiD. U vinkt de gemeente Westland aan als organisatie in uw Berichtenbox. U ontvangt u uw belastingaanslag dan in het vervolg digitaal via de Berichtenbox.