Kwijtschelding van belastingen

Heeft u een laag inkomen en weinig eigen geld? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. U hoeft de gemeentelijke belastingen dan niet te betalen, of maar voor een deel. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor personen. Let op: bij een tijdelijke situatie vraagt u geen kwijtschelding aan, maar een betalingsregeling. 

Aanvragen

Log in met uw DigiD en vul het aanvraagformulier voor kwijtschelding helemaal in. Zorg ook dat u alle gegevens aanlevert die op het formulier staan vermeld. Deze gegevens hebben wij nodig om uw verzoek te beoordelen. 

Let op: aanvragen die niet helemaal zijn ingevuld of waarbij gegevens missen, nemen we niet in behandeling. 

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

De behandeling van uw aanvraag duurt ongeveer 12 weken. Dan krijgt u bericht per post. In dit bericht staat of u de kwijtschelding krijgt of dat wij uw aanvraag afwijzen.

  • dien uw verzoek in binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet
  • u kunt kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruik
  • kwijtschelding is alleen mogelijk voor inwoners. Stichtingen, verenigingen, ondernemers en personen die een zelfstandig beroep uitoefenen (bijvoorbeeld zzp-ers) krijgen geen kwijtschelding

Als u toestemming geeft voor automatische kwijtschelding controleren wij ieder jaar uw gegevens bij:  

  • de Belastingdienst 
  • de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 
  • de basisregistratie personen (BRP) 
  • het UWV 

Wij doen deze controle voordat u de aanslag gemeentelijke belastingen krijgt. We kijken of u ook dit jaar recht heeft op kwijtschelding. Het kan zijn dat u geen recht meer heeft op kwijtschelding. U krijgt dan een brief van de gemeente met de reden daarvan. Ook vragen wij u gegevens op te sturen.