Begraafplaatsen

De gemeente beheert 6 algemene begraafplaatsen. Deze begraafplaatsen zijn elke dag open tussen zonsopgang en zonsondergang.

Voor vragen over de administratie of facturen van deze begraafplaatsen kunt u contact opnemen via ons algemeen telefoonnummer 14 0174. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, worden tijdens het telefoongesprek onderstaande vragen gesteld:

 • over welke begraafplaats gaat het?
 • wat is de naam van de overledene?
 • wat is de geboorte - en/of overlijdensdatum van overledene?
 • heeft u een brief ontvangen? Wat is het documentnummer?

Heeft u een melding over de buitenruimte van de begraafplaats (zoals de paden, begroeiing, verlichting, borden), dan gebruikt u voor uw melding het formulier Melding openbare ruimte. U kiest in het formulier de categorie Begraafplaatsen.

Helpen met onderhoud

Gemeente Westland onderhoudt alle begraafplaatsen. Vrijwilligers helpen met sommige onderhoudstaken mee. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Stuur dan een e-mail naar [email protected] met hierin uw naam en telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Postadres

Wilt u iets met de post sturen naar één van de begraafplaatsen? Dan stuurt u dit naar:

Naam begraafplaats
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

Bezoekadressen

Algemene Begraafplaats Beukenhage ('s-Gravenzande)
2691 RD Naaldwijkseweg 101a

Algemene Begraafplaats Wateringen
2291 TR Julianastraat 17a

Algemene Begraafplaats Naaldwijk
2673 BN Zandhaver 2 

Algemene Begraafplaats De Lier
2678 KX Burgemeester Crezeelaan 28

Algemene Begraafplaats Maasdijk
2676 XV Kerkhoflaan 2

Algemene Begraafplaats Monster (Rustplaats Molenlande)
2681 BR Molenstraat 141e

De locaties van de begraafplaatsen kunt u op de kaart Bij mij in de buurt vinden.

Cremeren
Gemeente Westland heeft geen crematorium. Enkele crematoria die dichtbij Westland liggen en met wie u contact kunt opnemen zijn:

 • Crematorium De Dijk in Maassluis
 • Crematorium Ockenburgh in Den Haag
 • Haagse Duinen in Den Haag

Kosten

Alle kosten vindt u terug op deze pagina onder bijlage 1. Ter verduidelijking geven we een voorbeeldberekening:

Grafrecht 15 jaar € 3.397,00  
Begraven € 1.467,00  
Onderhoud 15 jaar € 976,00  
Inschrijfkosten grafrecht € 42,00  
Voorlopen € 150,00
Totaal € 6.032,00  

Dit is een zandgraf of keldergraf waarvan het recht voor verschillende jaren uitgegeven kan worden. Na afloop van de termijn kan het recht verlengd worden met 5, 10 of 20 jaar. De rechthebbende van het graf ontvangt hierover een brief met de vraag of verlenging gewenst is. Aan het aantal keer verlengen is geen maximum verbonden. 

Er kunnen twee of drie overledenen in een particulier graf begraven worden. Dit is afhankelijk op welke begraafplaats begraven wordt. Onderhoud van het graf en de grafbedekking is voor de nabestaanden.

Dit is een zandgraf dat eigendom blijft van de gemeente. Begraven in een algemeen graf is alleen mogelijk voor een periode van 15 jaar. Na deze periode mag de gemeente het graf ruimen. De belanghebbende van het graf kan op dat moment bepalen of de stoffelijke resten herbegraven worden. Een herbegraving na een algemeen graf is alleen mogelijk in een particulier graf. In een algemeen graf worden twee of drie overledenen van verschillende families begraven.

Een urn of asbus kan bijgezet worden in een urnenmuur, of begraven worden in een urnengraf of -kelder. Hiervoor geven wij rechten uit voor een periode van 10 jaar. Deze rechten kunnen met 10 jaar worden verlengd. Als ervoor gekozen wordt om dat niet te doen, kan de urn of bus worden opgehaald. Gebeurt dat niet, dan verstrooien wij de as op het asverstrooiingsveld.

Een urn of asbus kan ook op een particulier graf worden bijgezet of in een particulier graf worden begraven. Hiervoor is toestemming van de rechthebbende van het graf nodig.

U kunt kiezen voor een particulier graf of algemeen kindergraf. Een particulier kindergraf wordt uitgegeven voor een periode van 40 jaar. Na deze periode kan dit verlengd worden met 5, 10 of 20 jaar. Een algemeen kindergraf is vergelijkbaar met een algemeen graf, alleen wordt deze uitgegeven voor een periode van 30 jaar. In een kindergraf mogen alleen kinderen tot 12 jaar begraven worden.

Op verschillende Westlandse begraafplaatsen zijn oorlogsslachtoffers begraven. Van sommige slachtoffers is weinig of niets bekend. Als u nabestaande bent of op een andere manier informatie heeft over een oorlogsslachtoffer kunt u dit doorgeven aan de Oorlogsgravenstichting. De Oorlogsgravenstichting heeft een verhalen database waar u kunt zoeken naar verhalen, personen of gebeurtenissen. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een oorlogsgraf te adopteren.

Elke gemeente waar oorlogsslachtoffers zijn begraven heeft een consul. Voor Westland is dat Han Kruithof.

Hierin kunnen kinderen begraven worden die helaas niet langer leefden dan 24 weken zwangerschap. Er zijn foetuskelders op begraafplaatsen Naaldwijk, Maasdijk, Beukenhage (’s-Gravenzande) en rustplaats Molenlande (Monster). Op begraafplaats De Lier worden foetussen aan het looppad naast elkaar begraven.

Aan de bijzetting van een foetus zijn geen kosten verbonden. Wel wordt er een bedrag in rekening gebracht van € 144,00 voor het begeleiden (ook wel voorlopen genoemd) naar de rustplaats.

Een foetus kan ook bijgezet worden in een particulier graf. Hiervoor is toestemming van de rechthebbende van het graf nodig. De kosten voor het begraven zijn in dat geval 298 euro. Daarnaast wordt er 144 euro in rekening gebracht voor het begeleiden naar de rustplaats.

Als er een grafmonument staat, dat voor de bijzetting verwijderd en teruggeplaatst moet worden, dan doen wij dat. Dit kost 556 euro.

Op de gemeentelijke begraafplaatsen is het gebruikelijk dat graven geruimd worden nadat:

 • de grafrusttermijn van een algemeen graf is verstreken
 • er afstand is gedaan van een particulier graf (wanneer het grafrecht niet verlengd wordt)
 • een particulier graf is komen te vervallen aan de gemeente 

Wanneer er een ruiming plaatsvind, wordt dit door de gemeente aangekondigd via:

 • borden rondom of bij de betreffende graven
 • publicatie in de plaatselijke krant
 • mededeling op het mededelingenbord op de betreffende begraafplaats
 • aanschrijving per brief, indien de gegevens bekend zijn van de belanghebbende (alleen bij algemene graven)

Bent u uitvaartondernemer en wilt u een verzoek doen tot reservering voor een begrafenis op een van de gemeentelijke begraafplaatsen? Gebruik dan de webagenda. Wanneer u deze niet heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de  beheerder van de begraafplaats via 14 0174 of een e-mail sturen naar de begraafplaatsadministratie via [email protected].

Nadat de reservering is bevestigd, hebben wij alle gegevens van de uitvaart nodig. Dit is nodig om de uitvaart voor te bereiden. Hiervoor vragen wij u het vragenformulier in te vullen en naar het e-mailadres van de begraafplaats te sturen waar de uitvaart is. Het formulier moet uiterlijk twee werkdagen voor de dag van de uitvaart bij ons binnen zijn. Heeft u dit formulier niet (meer)? Neem dan contact op met de beheerder van de begraafplaats waar de uitvaart is. Bel hiervoor met 14 0174.

Bij aankomst op de begraafplaats moet u de juiste papieren bij u hebben en deze overhandigen aan de beheerder.

Op de site graf zoeken kunt u vinden in welk graf een overledene begraven ligt.