Begraafplaatsen

De gemeente beheert 6 algemene begraafplaatsen. Deze begraafplaatsen zijn elke dag open tussen zonsopgang en zonsondergang.

Voor vragen over de administratie of facturen van deze begraafplaatsen kunt u contact opnemen via ons algemeen telefoonnummer 14 0174. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, worden tijdens het telefoongesprek onderstaande vragen gesteld:

 • Over welke begraafplaats gaat het?
 • Wat is de naam van de overledene?
 • Wat is de geboorte - en/of overlijdensdatum van overledene?
 • Heeft u een brief ontvangen? Wat is het documentnummer?

Heeft u een melding over de buitenruimte van de begraafplaats (zoals de paden, begroeiing, verlichting, borden), dan gebruikt u voor uw melding het formulier Melding openbare ruimte. U kiest in het formulier de categorie Begraafplaatsen.

Postadres

Wilt u iets met de post sturen naar één van de begraafplaatsen? Dan stuurt u dit naar:

Naam begraafplaats

Postbus 150

2670 AD Naaldwijk

Bezoekadressen

Algemene Begraafplaats "s-Gravenzande
2691 RD Naaldwijkseweg 101a

Algemene Begraafplaats Wateringen
2291 TR Julianastraat 17a

Algemene Begraafplaats Naaldwijk
2673 BN Zandhaver 2 

Algemene Begraafplaats De Lier
2678 KX Burgemeester Crezeelaan 28

Algemene Begraafplaats Maasdijk
2676 XV Kerkhoflaan 2

Algemene Begraafplaats Monster
2681 BR Rustplaats Molenlande, Molenstraat 141e

De locaties van de begraafplaatsen kunt u op de kaart Bij mij in de buurt vinden

Kosten

Alle tarieven vindt u terug op deze pagina onder bijlage 1. Ter verduidelijking geven we een voorbeeldberekening:

Grafrecht 15 jaar € 3.260,00  
Begraven € 1.408,00  
Onderhoud 15 jaar € 937,00  
Inschrijfkosten grafrecht € 40,00  
Voorlopen € 144,00 +
Totaal € 5.789,00  

Dit is een zandgraf of keldergraf waarvan het recht voor verschillende jaren uitgegeven kan worden. Na afloop van de termijn kan het recht verlengd worden met 5, 10 of 20 jaar. De rechthebbende van het graf ontvangt hierover een brief met de vraag of verlenging gewenst is. Aan het aantal keer verlengen is geen maximum verbonden. 

Er kunnen twee of drie overledenen in een particulier graf begraven worden. Dit is afhankelijk op welke begraafplaats begraven wordt. Onderhoud van het graf en de grafbedekking is voor de nabestaanden.

Dit is een zandgraf dat eigendom blijft van de gemeente. Begraven in een algemeen graf is alleen mogelijk voor een periode van 15 jaar. Na deze periode mag de gemeente het graf ruimen. De belanghebbende van het graf kan op dat moment bepalen of de stoffelijke resten herbegraven worden. Een herbegraving na een algemeen graf is alleen mogelijk in een particulier graf. In een algemeen graf worden twee of drie overledenen van verschillende families begraven.

Een urn of asbus kan begraven worden in een urnengraf of urnenkelder. Ook kan een urn of asbus in de urnenmuur bijgezet worden. Deze mogelijkheden worden voor een periode van 10 jaar uitgegeven. Na de 10 jaar is het mogelijk dit te verlengen met 10 jaar. Er is ook de mogelijkheid om de as van de overledene te verstrooien op het asverstrooiingsveld.

U kunt kiezen voor een particulier graf of algemeen kindergraf. Een particulier kindergraf wordt uitgegeven voor een periode van 40 jaar. Na deze periode kan dit verlengd worden met 5, 10 of 20 jaar. Een algemeen kindergraf is vergelijkbaar met een algemeen graf, alleen wordt deze uitgegeven voor een periode van 30 jaar. In een kindergraf mogen alleen kinderen tot 12 jaar begraven worden.

Op verschillende Westlandse begraafplaatsen zijn oorlogsslachtoffers begraven. Van sommige slachtoffers is weinig of niets bekend. Als u nabestaande bent of op een andere manier informatie heeft over een oorlogsslachtoffer kunt u dit doorgeven aan de Oorlogsgravenstichting. De Oorlogsgravenstichting heeft een verhalen database waar u kunt zoeken naar verhalen, personen of gebeurtenissen. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een oorlogsgraf te adopteren.

Elke gemeente waar oorlogsslachtoffers zijn begraven heeft een consul. Voor Westland is dat Han Kruithof.

Hierin kunnen kinderen begraven worden die helaas niet langer mochten leven dan 24 weken zwangerschap.

Op de gemeentelijke begraafplaatsen is het gebruikelijk dat graven geruimd worden nadat:

 • de grafrusttermijn van een algemeen graf is verstreken
 • er afstand is gedaan van een particulier graf (wanneer het grafrecht niet verlengd wordt)
 • een particulier graf is komen te vervallen aan de gemeente 

Wanneer er een ruiming plaatsvind, wordt dit door de gemeente aangekondigd via:

 • borden rondom of bij de betreffende graven
 • publicatie in de plaatselijke krant
 • mededeling op het mededelingenbord op de betreffende begraafplaats
 • aanschrijving per brief, indien de gegevens bekend zijn van de belanghebbende (alleen bij algemene graven)

Wanneer u als uitvaartondernemer een verzoek tot reservering voor een begrafenis op een van de gemeentelijke begraafplaatsen wilt maken, kunt u gebruik maken van de webagenda . De lokale uitvaartondernemers hebben hiervoor eigen inloggegevens. Wanneer u geen inloggegevens heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente Westland. Het verzoek wordt door de gemeente beoordeeld en al dan niet bevestigd. 

De gemeente Westland werkt met formulieren waarmee uitvaartondernemers de gegevens van de uitvaart zo volledig mogelijk kunnen aanleveren. Na de definitieve bevestiging van de reservering heeft u tot twee werkdagen voor de dag van de uitvaart de gelegenheid het vragenformulier in te vullen en door te sturen naar het e-mailadres van de betreffende begraafplaats. Zonder de volledig ingevulde formulieren kunnen we de voorbereiding van de uitvaart niet uitvoeren. Wanneer u geen beschikking heeft over het vragenformulier kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met ons om het formulier digitaal doorgestuurd te krijgen. 

Bij aankomst op de begraafplaats moet u de juiste papieren bij u te hebben en deze overhandigen aan de beheerder van de begraafplaats. 

Aula

Met uitzondering van de begraafplaats Wateringen beschikken alle begraafplaatsen over een aula. Voor informatie of reservering kunt u contact met de gemeente, telefoon 14 0174.

Op de site graf zoeken kunt u vinden in welk graf een overledene begraven ligt.