Melding Openbare Ruimte

Ziet u iets in de gemeente wat kapot is, overlast geeft of voor een onveilige situatie zorgt? Denk aan: losse stoeptegels, kapotte straatverlichting, openbaar groen zoals afgewaaide takken of zwerfvuil. Geef dit dan door met een melding openbare ruimte door op onderstaande knop te klikken. U ziet daarna een blauw scherm en rechtsboven daarin vindt u de knop Nieuwe Melding.

Melding maken

Ziet u afval of zwerfvuil op straat? Geef dit dan aan ons door. U kunt het volgende melden:

 • volle of kapotte prullenbakken
 • volle of beschadigde afvalverzamelcontainers (milieu-eilanden)
 • afval naast afvalverzamelcontainers (milieu-eilanden)
 • zwerfafval op straat
 • dode dieren op straat
 • Vuurton ophalen

Huisvuil

Bekijk de afvalkalender voor de ophaaldagen van het huisvuil. U kunt het volgende melden over huisvuil:

 • uw afvalbak is niet leeggemaakt
 • uw afvalbak is kwijt of kapot
 • u wilt uw afvalbak inleveren of omruilen

Omruilen of aanvragen (nieuwe) afvalbak

U kunt alleen een extra grijze bak krijgen als op uw adres 6 of meer personen wonen. Voor een extra grijze bak betaalt u eenmalig € 68,00. Een andere of een extra bak krijgt u alleen na toestemming van de gemeente. Beschadigde bakken blijft u gebruiken tot u een nieuwe ontvangt.

Grofvuil laten ophalen

Wilt u zelf grofvuil laten ophalen dan kunt u dit tegen betaling laten ophalen.

Wilt u iets doorgeven over de paden, begroeiing, verlichting of borden op de begraafplaats? Maak dan een melding via de groene knop hierboven. Wilt u meer weten over het onderhoud, de dienstverlening, administratie of facturen? Lees dan meer op de pagina Begraafplaatsen.

Plaagdieren geven veel overlast. Zo kunnen ratten en muizen ziekten verspreiden en schade veroorzaken aan kabels. Meeuwen zorgen voor zwerfvuil door bijvoorbeeld het openscheuren van vuilniszakken. U kunt een aantal maatregelen nemen om ongedierte en plaagdieren te voorkomen:

•    Gooi geen etensresten op straat
•    Zet uw bak alleen op de ophaaldag langs de weg
•    Zet geen afval los naast de bak of naast prullenbakken/inzamelcontainers
•    Strooi geen brood voor eenden of vogels

Oud brood en etensresten

Heeft u oud brood of andere etensresten over? Gooi dit altijd in uw groene GFT-container. Brood is niet goed voor vogels en eenden, ze worden er ziek van. Ook trekken de broodresten andere dieren aan zoals ratten, muizen, duiven en meeuwen.

Rattenoverlast

Ziet u dode of levende ratten in de gemeente Westland? De gemeente geeft opdracht voor de aanpak van ratten in de openbare ruimte. Dat is altijd nodig omdat ze een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Geef het dus zo snel mogelijk aan ons door. De gemeente verwijdert geen ratten op eigen terrein. Heeft u een rat in uw woning of in uw tuin of erf? Dan huurt u zelf een bedrijf in om de rat te laten verwijderen. Of u maakt hier een melding van bij de woningcorporatie.

Wilt u een melding maken van ongedierte? Maak dan een melding via de groene knop hierboven. Kies in het formulier voor de categorie Overlast.

Heeft u last van onkruid in uw straat of ziet u afgewaaide takken? Of heeft u een verzoek voor beplanting? Geef dit dan door aan ons. Voor het snoeien en maaien van het groen werken we volgens een snoeiplanning. U hoeft hier geen melding over te maken.

Eikenprocessierups, berenklauw of Japanse duizendknoop melden

Heeft u last van de eikenprocessierups, de berenklauw of de Japanse duizendknoop? Maak dan uw melding via de groene knop hierboven, kies de categorie Overlast en daarna de categorie Eikenprocessierups, berenklauw, distels, luizen, Japanse duizendknoop.

Ervaart u overlast? U kunt het volgende bij ons melden:

 • bouw- en sloopwerkzaamheden
 • evenementen
 • hangjongeren
 • ongewenste plantensoorten (distels, Japanse duizendknoop, berenklauw)
 • dieren (ganzen, zwanen, kippen en vossen)
 • huisdieren
 • ongedierte (wespen, ratten, muizen, eikenprocessierups, luizen)
 • hondenpoep

Andere overlast?

Als u een gevaarlijke verkeerssituatie ziet zoals kapotte verkeerslichten of te hard rijdend verkeer, meld het ons. U kunt ook een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Bijvoorbeeld het instellen van een maximumsnelheid, drempels of een parkeerverbod. Wij beoordelen op dat moment of wij dan direct in actie moeten komen.

Heeft u overlast van parkeren of heeft u een fietswrak gevonden? Geef dit ook aan ons door.

Steekt iemand vuurwerk af terwijl dit nog niet mag? Maak uw melding via de groene knop hierboven, kies de categorie Overlast en  dan de categorie Jeugdoverlast, vuurwerk.

Is de situatie niet gevaarlijk, maar kunt u signalementen, kentekens of looprichtingen van de afstekers geven? Dan belt u de politie via 0900-8844. Bel bij een (levens)gevaarlijke situatie direct het noodnummer 112.

In gemeente Westland hebben we veel straatmeubilair. Denk aan lantaarnpalen, bushaltes, speeltoestellen, afvalbakken, hekwerken en bankjes die op of langs de openbare weg staan. Ziet u schade aan straatmeubilair of wilt u iets verplaatst hebben? Doe dan een melding.

Ziet u afval op het strand? Een onveilige situatie? Of schade aan douche- en toiletgelegenheden, palen of de paden die het strand op gaan? Wilt u overlast van parkeren melden? Geef het aan ons door.

Heeft u overlast van water of is het riool verstopt? Ziet u verstopte straatkolken of kapotte putdeksels? Of heeft u last van vuil in de sloot? Doe dan een melding.

Ziet u scheuren in het asfalt, losse tegels of klinkers of ziet u schade aan de berm? Geef het aan ons door.

Elektrische laadpalen

Ziet u een kapotte of beschadigde laadpaal? Doe dan een melding. U kunt ook een openbare laadpaal aanvragen.

Gladheid

In de winterperiode strooien wij bij gladheid. De routes stemmen wij af met Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland. Lees meer over de strooiroutes en strooizout. Heeft u een vraag of klacht over het tegengaan van gladheid binnen gemeente Westland? Meld dit dan bij ons. 

Een andere melding doen

Is er direct gevaar en/of ernstige overlast waarbij actie van de gemeente echt niet tot morgen kan wachten? Dan doet u een spoedmelding. U belt met de gemeente via telefoonnummer 14 0174. Buiten kantoortijden lezen wij melding die u online doet niet. 

Criminelen maken voor illegale activiteiten zoals illegale hennepteelt, drugshandel, geld witwassen, mensenhandel, woonfraude en intimidatie gebruik van legale bedrijven en diensten. Hierdoor worden normen wazig en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dat noemen we ondermijning.  

Heeft u signalen van of vermoedt u ondermijnende criminaliteit? Dan doet u een melding Ondermijning zodat wij het kunnen onderzoeken. Lees meer over ondermijning.  

Meld Ondermijning 

Liever anoniem een melding maken? Ga dan naar Meld Misdaad Anoniem

Maakt u zich ernstig zorgen om iemand uit uw omgeving? Ervaart u ongelijke behandeling of discriminatie? Heeft u direct of indirect met geweld in huiselijk kring te maken? Of heeft u overlast door buren en/of omgeving? Doe uw melding dan bij één van de zorgmeldpunten