Ontkenning vaderschap

Bent u als ouders getrouwd of heeft u geregistreerd partnerschap? De echtgenoot of geregistreerd partner van de moeder wordt dan automatisch vader van het kind. Het is mogelijk om het vaderschap te ontkennen. Bijvoorbeeld omdat de echtgenoot of geregistreerd partner niet de biologische vader van het kind is. U moet in de meeste gevallen naar de rechtbank om dit te regelen.

Ontkennen via de rechtbank

Vaak vraagt u de ontkenning aan via de rechtbank. U heeft dan een advocaat nodig. Zowel de moeder, de vader als het kind kunnen ontkenning van het vaderschap aanvragen. 
Als deze personen overleden zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden de erfgenamen van één van deze personen het vaderschap ontkennen.

Ontkennen via de gemeente

Dat kan alleen in de volgende situatie:

  • wordt uw kind binnen 306 dagen geboren nadat de vader is overleden? Dan kan de moeder het kind ontkennen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak via het telefoonnummer 14 0174

Meenemen

  • geboorteakte kind
  • een legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • overlijdensakte vader (indien van toepassing)

Kosten

Aan de ontkenning van het vaderschap zijn geen kosten verbonden.

  • de moeder kan het verzoek doen binnen 1 jaar na geboorte van het kind. Mocht de moeder overlijden binnen een jaar na de geboorte van het kind, dan heeft een van haar andere kinderen het recht om een ontkenningsprocedure te beginnen.
  • de vader kan het verzoek doen binnen 1 jaar nadat hij bekend is geworden met het feit dat hij vermoedelijk niet de biologische vader is van het kind. Als de vader binnen dat jaar overlijdt, zonder dat hij een verzoek tot ontkenning van het vaderschap heeft ingediend, dan heeft een van zijn andere kinderen het recht om een ontkenningsprocedure te beginnen.
  • het kind kan, binnen 3 jaar na het bekend worden van het feit dat de man (vermoedelijk) niet de biologische vader is, het verzoek doen. Indien het kind minderjarig is tijdens het erachter komen van het feit, dan kan het kind uiterlijk 3 jaar na zijn 18e verjaardag het verzoek indienen.

Overlijdt de man en krijgt de moeder binnen 306 dagen na het overlijden een kind? Dan is volgens de wet de overleden man de vader. Ook als de moeder inmiddels hertrouwd is.

Een moeder kan ontkennen dat haar inmiddels overleden echtgenoot de vader van haar kind is. Een ambtenaar van de burgerlijke stand bij de gemeente maakt hiervan een akte op. De ontkenning werkt terug tot aan de geboorte.

Erkenning nietig verklaren

Ouderschap dat niet door het huwelijk is ontstaan, is ontstaan door erkenning of gerechtelijke vaststelling. Het vaderschap dat door erkenning is ontstaan zal niet door een ontkenningsprocedure kunnen worden weerlegd, maar alleen door nietigverklaring van de erkenning. Dit verloopt ook via de rechtbank en een advocaat. Hiervoor gelden veel zwaardere eisen.