Erkenning na de geboorte

Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, kan de vader of duomoeder het kind erkennen. Maak hiervoor een afspraak. De erkenning kan altijd plaatsvinden, ook als het kind meerderjarig is.

Als u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, maak dan een afspraak bij de medewerkers burgerzaken via 140174.

Afspraak maken

Meenemen

 • geldig identiteitsbewijs van erkenner
 • geldig identiteitsbewijs van moeder
 • bewijsstuk anonieme donor (indien van toepassing)

Kosten

Het erkennen van uw kind na de geboorte is gratis.

 • bij de erkenning moeten zowel de moeder als de erkenner (vader of "duomoeder") aanwezig zijn
 • een kind geboren tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van een man en vrouw kan niet erkend worden
 • een kind geboren tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen kan wél erkend worden
 • een kind geboren tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen hoeft niet erkend te worden als er sprake is van een anonieme donor. Meer informatie vindt u bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Sinds 1 april 2014 kan ook een vrouw het kind van de moeder erkennen. Als beide vrouwen getrouwd of gepartnerd zijn en er is sprake van een anonieme donor, dan is erkenning niet nodig.

Als er sprake is van een duomoeder dan raden wij u aan om eerst telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0174.

 • is het kind jonger dan 12 jaar? Dan geeft de moeder toestemming voor de erkenning
 • is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan is toestemming van moeder én kind nodig
 • is het kind ouder dan 16 jaar? Dan is alleen toestemming van het kind nodig
 • wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan zijn zowel de erkenner als de moeder persoonlijk aanwezig bij de erkenning van het eerste kind
 • als de erkenner eventuele volgende kinderen ook wil erkennen, dan krijgen deze kinderen dezelfde achternaam als het eerste kind

 • de erkenner krijgt een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind
 • er ontstaat een familierechtelijke en erfrechtelijke band tussen erkenner en kind
 • wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt? Op het moment van erkenning van uw eerste kind kunt u naamskeuze doen. Moeder geeft dan toestemming voor de erkenning en u doet beiden de naamskeuze
 • heeft de moeder niet de Nederlandse nationaliteit, maar de erkenner wel, en erkent hij of zij het kind voordat het 7 jaar oud is? Dan krijgt het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit

Vanaf 1 januari 2023 krijgt de erkenner samen met de moeder automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind. Dit hoeft niet meer via de rechtbank.

Voor kinderen die erkend zijn vóór 1 januari 2023 verandert er niets. Ongehuwde en niet geregistreerde ouders moeten het gezamenlijk gezag nog zelf regelen bij de rechtbank.

Lees voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Regel bij de erkenning van uw kind meteen de keuze van de achternaam.