Huisvesting arbeidsmigranten bij De Lier

In 2020 heeft Tradiro een initiatief ingediend voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Oostbuurtseweg 53 bij de Lier. De gemeente heeft daarna een Quick Scan uitgevoerd om te controleren of het initiatief voldoet aan de verschillende beleidsuitgangspunten van de gemeente.

Punten waarop het plan getoetst is

 • bouwhoogte, hoeveelheid groen en leefbaarheid
 • goede bouwkwaliteit (uitstraling, groen en woonkwaliteit)
 • voldoende parkeerplekken
 • ontsluiting van de locatie (veiligheid en vormgeving)
 • beheersplan is om eventuele hinder te beperken.

Waarom deze locatie?

De locatie ligt relatief ver van de woonkernen, aan de rand van De Lier. De locatie heeft via de ventweg een eigen verkeersontsluiting, waardoor er relatief weinig gemerkt wordt van de aanwezigheid van het park. Door de grootte is het mogelijk eigen (sport-)voorzieningen te faciliteren en te beheren. Coördinatoren zullen 24/7 op locatie aanwezig zijn.

Specificaties voorgenomen plan

 • huisvesting voor 688 mensen
 • meerdere huisvestingscoördinatoren die 24/7 bereikbaar zijn
 • beveiligingscamera’s
 • meerdere faciliteiten waaronder sportvelden, wasserette, receptie, studieruimte
 • appartementen voor vier personen, in te delen voor zowel partners als alleenstaanden
 • woon-werkverkeer met de fiets (veel bedrijven waar arbeidsmigranten werken zijn binnen een straal van drie km)
 • 210 eigen parkeerplaatsen
 • afvalinzameling loopt volgens de wettelijke verplichting via de gemeente

Meer informatie of vragen?

Stuur dan een e-mail naar [email protected]