Huisvesting arbeidsmigranten

De ruimte in Westland is schaars; iedere vierkante meter is bebouwd. Binnen de dorpskernen vooral voor woningen en voorzieningen. Buiten de kernen is de ruimte ingericht voor recreatie en tuinbouw.

In juli 2020 is de nieuwe Woonvisie Westland 2020-2030 (pdf, 3 MB) vastgesteld door de gemeenteraad. In de Woonvisie staat dat Westland te maken heeft met een grote en diverse woningvraag (voor diverse doelgroepen) in combinatie met beperkte ruimte. Voor elke geschikte of beschikbare ruimte voor bewoning wordt de afweging gemaakt: voor welke doelgroep zou deze plek het meest geschikt zijn?

Arbeidsmigranten

Wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten ligt er een grote opgave. Van de naar schatting 12.000 arbeidsmigranten die in Westland werken, wonen er ongeveer 4.500 binnen de gemeentegrenzen. Omdat het werk dat arbeidsmigranten verrichten seizoensgebonden is, groeit het aantal arbeidsmigranten op piekmomenten naar 16.000.

Huisvesting arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten wonen in speciaal daarvoor gebouwde hotels, bijvoorbeeld in Maasdijk. In getransformeerde kantoren, zoals aan de Tiendweg in Naaldwijk, of op locaties met tijdelijke bouw zoals Elsenbos Naaldwijk. Maar ook via kamerverhuur binnen de kernen of in agrarische bedrijfswoningen. Omdat er nog steeds een verschil is tussen het aantal werkzame migranten en mogelijkheden tot overnachtingen hebben we een grote opgave voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Er zijn verschillende manieren waarop we hier invulling aan kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan: