Emigracja na stałe

Więcej informacji można znaleźć klikając poniżej na interesujące Państwa zagadnienie.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) to Służba Immigracyjna i Naturalizacyjna, która jest odpowiedzialna za wytyczanie polityki dotyczącej obcokrajowców w Królestwie Niderlandów. IND rozpatruje podania obcokrajowców, którzy zamierzają w Królestwie Niderlandów przebywać lub chcą uzyskać obywatelstwo holenderskie. Może to dotyczyć uchodźców szukających azylu, którzy nie czują się bezpiecznie we własnym kraju lub osób, które chcą pracować i mieszkać w Królestwie Niderlandów. IND rozpatruje podania również tych osób, które mieszkają długi czas w Królestwie Niderlandów i zamierzają przyjąć obywatelstwo holenderskie. 

IND podlega pod Ministerstwo Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. 

Jeżeli zamierza się przeybywać w Królestwie Niderlandów dłużej niż 3 miesiące, należy się zarejestrować w IND.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej IND

Czy muszę się rejestrować w IND?

W IND należy się zarejestrować, jeżeli spełnia się określone warunki: 

  • Jeśli zamierza się pozostać w Królestwie Niderlandów dłużej niż 3 miesiące
  • Jeśli pracuje się w Królestwie Niderlandów (jako pracownik lub jako samodzielny przedsiębiorca (zzp’er)
  • Jeśli studiuje się lub uczy w Królestwie Niderlandów
  • Jeśli jest się nieaktywnym ekonomicznie (inny powód pobytu)
  • Jeśli jest się zarejestrowanym w Bazie Danych Osobowych (BRP) w urzędzie gminy, w której się mieszka
  • Jeśli posiada się ważny dokument tożsamości (na przykład paszport)

Na stronie internetowej IND można znaleźć dodatkowe warunki rejestracji.

Uzyskanie holenderskiego obywatelstwa

Istnieją różne sposoby na uzyskanie obywatelstwa holenderskiego: automatycznie przy narodzinach, przez uznanie lub poprzez procedurę tzw. optie lub naturalisatie. Obcokrajowcy mogą po 5 latach legalnego mieszkania w Królestwie Niderlandów wystąpić o przyznanie obywatelstwa holenderskiego.

Jak wystąpić o obywatelstwo holenderskie?

Jeśli obywatel uważa, że spełnia wymagane warunki do uzyskania obywatelstwa holenderskiego, to może złożyć wniosek o naturalizację w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Można to zrobić umawiając się telefonicznie na spotkanie - poradę w urzędzie gminy. Podczas spotkania urzędnik gminy razem z osobą zainteresowaną sprawdzają czy spełnione są warunki do naturalizacji lub obtie. Jeżeli spełnione są warunki optie, wówczas decyzję podejmuje burmistrz. Jeżeli chodzi o naturalizację, to urząd gminy wystawia opinię przekazywaną Służbom Immigracyjnym i Naturalizacyjnym (IND, Immigratie- en Naturalisatiedienst) wraz z podaniem o naturalizację. Należy pamiętać, że urząd gminy nie może dać 100% pewności czy otrzyma się obywatelstwo holenderskie.

Wszystkie potrzebne informacje na temat naturalizacji można znaleźć na stronie internetowej IND oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Westland.

Kiedy dziecko otrzymuje obywatelstwo holenderskie

Dziecko urodzone w Królestwie Niderlandów nie otrzymuje automatycznie holenderskiego obywatelstwa. O obywatelstwie dziecka decyduje narodowość jego rodziców.

Jeśli oboje rodzice dziecka są narodowości holenderskiej, to dziecko dziedziczy tę narodowość po rodzicach.

Jeśli matka dziecka posiada obywatelstwo holenderskie, wówczas dziecko automatycznie otrzymuje przy narodzinach holenderskie obywatelstwo. Dzieje się tak również kiedy ojciec dziecka posiada obywatelstwo holenderskie i jest w związku małżeńskim lub partnerskim z matką dziecka.

W niektórych przypadkach ojciec dziecka musi najpierw je uznać, zanim będzie ono mogło uzyskać obywatelstwo holenderskie. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy ojciec dziecka posiada obywatelstwo holenderskie, natomiast matka dziecka nie posiada obywatelstwa holenderskiego i nie jest w związku małżeńskim ani partnerskim z ojcem dziecka. 

Jeśli rodzice dziecka są narodowości na przykład polskiej, to dziecko otrzymuje polskie obywatelstwo.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej IND