Nederlandse nationaliteit aanvragen (naturalisatie)

Woont u in Nederland en wilt u Nederlander worden? Dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente. Het proces om Nederlander te worden, noemen we naturalisatie.  

Welke voorwaarden gelden?

Wilt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen, dan gelden de volgende voorwaarden: 

  • u bent 18 jaar of ouder 
  • u woont 5 jaar of langer achter elkaar in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius 
  • u heeft een verblijfsvergunning die geldig is zo lang de aanvraag voor de Nederlandse nationaliteit loopt 

Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienstleest u alles over naturalisatie. 

Eerst advies vragen?

Wilt u eerst advies over het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een afspraak voor een gesprek maken via telefoonnummer 14 0174.

Wat heb ik nodig voor naturalisatie?

Voor uw afspraak om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen, heeft u de volgende documenten nodig: 

  • geldig paspoort van het land waar u vandaan komt. Dat hoeft niet als u een verblijfsvergunning asiel heeft. 
  • geldige verblijfsvergunning voor Nederland 
  • bewijs van inburgering (Inburgeringsdiploma op A2- taalniveau) 

Soms is het diploma niet nodig. De gemeente kan u vertellen wanneer u het diploma niet nodig heeft.

Soort product Prijs
naturalisatie één persoon zonder verblijfsvergunning € 1023,-
naturalisatie één persoon met verblijfsvergunning asiel € 760,-
naturalisatie één persoon met partner zonder verblijfsgunning € 1.305,-
naturalisatie één persoon met partner met verblijfsvergunning asiel € 1.044,-
naturalisatie kind jonger dan 18 jaar € 151,-
De kosten van naturalisatie hangen af van uw situatie.   

Het proces om Nederlander te worden, bestaat uit de volgende stappen: 

  • na uw afspraken bij de gemeente geeft de gemeente advies aan de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).  
  • de IND beslist over uw aanvraag.  
  • als IND positief beslist over uw aanvraag krijgt u een brief.  
  • 6 Weken later krijgt u van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Dit is een officiële gebeurtenis waar u bij moet zijn. U krijgt dan alle documenten en bent vanaf dat moment Nederlander.  

Het totale proces vanaf de aanvraag tot en met de beslissing van de IND duurt maximaal een jaar. De IND kan deze periode verlengen met maximaal een jaar. 

Soms kan de periode om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen korter. Zo’n verkorte aanvraag heet een optie. Kijk op de pagina Nederlandse nationaliteit via verkorte procedure aanvragen (optie) voor meer informatie.