Opieka nad dzieckiem

Więcej informacji można znaleźć klikając poniżej na interesujące Państwa zagadnienie.

Czym jest żłobko-przedszkole?

Żłobko-przedszkola są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 tygodni do 4 lat (wiek, kiedy dzieci idą do szkoły podstawowej). Większość żłobko-przedszkoli pracuje wszystkie dni tygodnia, z różnicami w godzinach otwarcia pomiędzy 7.30 do 18.30. Dziecko może uczęszczać do żłobko-przedszkola zgodnie z życzeniem w wybrane dni i pory dnia (rano lub/i popołudnie). Niektóre żłobko-przedszkola oferują opiekę 24 godziny na dobę. Dziećmi opiekuje się dyplomowany personel.

Dodatek na opiekę nad dzieckiem

Istnieje możliwość otrzymania dodatku na poniesione koszty opieki nad dzieckiem. Tutaj można znaleźć informacje na temat warunków, które trzeba w danym roku spełnić aby otrzymać ten dodatek.

Od 1 stycznia 2011 tylko rodzice, którzy korzystają z opieki przez instytucje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Opieki nad Dzieckiem LRK (Landelijke Register Kinderopvang) mają prawo do specjalnego dodatku na dzieci.

Czym jest opieka nad dzieckiem przez rodzica-gościa?

Opieka nad dzieckiem przez rodzica-gościa (gastouder) jest możliwa dla niemowlaków, przedszkolaków i dzieci chodzących do szkoły podstawowej. Rodzic-gość może opiekować się dziećmi w swoim mieszkaniu lub w mieszkaniu dzieci. Rodzic-gość musi być zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Opieki nad Dzieckiem (LKR). Informacje na temat rodzica-gościa oraz na temat biur pośredniczących w znalezieniu rodzica- gościa można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Rejestru Opieki nad Dzieckiem (LRK).

Sala zabaw dla przedszkolaków jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat. W ustalone dni dzieci mogą się tutaj bawić i uczyć się kontatów w innymi dziećmi. Rozwój dziecka jest stymulowany grami i zabawami przygotowującymi go do szkoły podstawowej.

Dzieci, które potrzebują więcej uwagi z powodu bariery językowej mogą skorzystać z programu vve (voor- en vroegschoolse educatie: edukacja przed- i wczesnoszkolna). Dzięki temu mogą nadrobić zaległości i rozpocząć naukę w szkole podstawowej bez zaległości (aby mieć równy start w szkole podstawowej). Zespół Socjalny (Het Sociaal Kernteam) może udzielić więcej informacji na ten temat.

Opieka nad dzieckiem poza szkołą

Pozaszkolna opieka nad dziećmi (BSO)

Jeśli jest konieczna opieka nad dziećmi przed lub po godzinach szkolnych, można skorzystać z opieki pozaszkolnej (Buitenschoolse opvang - BSO). Opieka pozaszkolna jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat, które chodzą do szkoły podstawowej. Opieka jest organizowana przez szkołę lub przy współpracy z organizacją opieki pozaszkolnej. Nie każda szkoła organizuje opiekę pozaszkolną. Koszty opieki pozaszkolnej zależą od dochodów rodziców. Istnieje możliwość dodatku z Urzędu Skarbowego na pokrycie części tych kosztów.

Opieka podczas długiej przerwy

Wiele szkół podstawowych w Królestwie Niderlandów ma długą przerwę, która jest wielokrotnie dłuższa od długiej przerwy w Polsce. Dzieci, które pozostają na terenie szkoły podczas przerwy mają możliwość spożycia posiłku, zabawy i odpoczynku pod fachową opieką. Każda szkoła jest odpowiedzialna za organizowanie takiej opieki.