Zgon

Zgon stwierdzony musi być przez lekarza i następnie zgłoszony w urzędzie gminy w miejscowości, w której nastąpił. 

W przypadku zgonu osoby niepełnoletniej, musi on być również potwierdzony przez gminnego lekarza sądowego. Lekarz ten musi też potwierdzić zgon jeśli istnieje podejrzenie nagłego, niespodziewanego lub podejrzanego zgonu osoby dorosłej. W tym przypadku zgłasza on podejrzenia do prokuratora.

W Królestwie Niderlandów istnieje możliwość pochówku tradycyjnego na cmentarzu lub kremacji zwłok w krematorium.

Więcej informacji na temat zgonu można przeczytać na rządowej stronie internetowej

Akt zgonu

Zgłoszenie zgonu powinno nastąpić w ciągu 6 dni roboczych po zgonie. Podstawą do tego jest fakt, że według prawa niderlandzkiego pogrzeb/ kremacja zwłok musi nastąpić w ciągu 6 dni roboczych. 

W większości przypadków zgon jest zgłaszany przez pracownika zakładu pogrzebowego. Rodzina zmarłego może także sama zgłosić zgon w urzędzie gminy (w której zgon nastąpił) w wydziale spraw cywilnych. Urzędnik stanu cywilnego sporządza akt zgonu. 

Umówić można się dzwoniąc do Urzędu Gminy Westland pod numer telefonu: 140 17. Na spotkaniu należy okazać m.in.: dowód tożsamości oraz kartę zgonu wystawioną przez lekarza lub lekarza sądowego. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Westland.

Przewóz ciała zagranicę

Aby ciało zmarłego przewieźć z Królestwa Niderladów za granicę lub wwieźć do Królestwa Niderlandów trzeba być w posiadaniu laissez-passer i aktu zgonu. Przepisy i wymogi dotyczące dokumentów mogą być w każdym kraju inne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej danego konsulatu/ambasady kraju do którego zamierza się wywieźć zwłoki/prochy.

Tutaj można znaleźć jakie są wymogi dotyczące sprowadzenia zwłok lub prochów do Polski.