Detailhandel

De gemeenteraad stelde in maart 2021 de plannen voor de detailhandel (winkels) vast. Die plannen staan in de detailhandelsvisie.

Detailhandelsvisie 2021-2026

Na de tuinbouw is de detailhandel de grootste werkgever in Westland. Een sector met een groot belang voor de economie. Winkels en winkelcentra zijn het kloppende hart van de Westlandse dorpen: zonder winkels geen levendigheid. In de Detailhandelsvisie 2021-2026 staat een samenvatting van de keuzes die de gemeente maakt voor de winkels in de toekomst. Daarbij kijkt de gemeente naar de wet, maar ook hoe de winkels zo goed mogelijk in de dorpen passen. Dat gemeente noemt dat de juridische en ruimtelijk-planologische hoofdlijnen. Dit is een belangrijke eerste stap naar versterking van de winkelgebieden in Westland. 

Hoofdwinkelcircuit 

In de visie staat dat in ieder dorp een gebied komt met alle winkels bij elkaar. Dat heet een hoofdwinkelcircuit. 

Transformatiegebied

Een transformatiegebied is een deel van het dorp waar nu winkels zitten die de gemeente in de toekomst wil verplaatsen naar het hoofdwinkelcircuit. 

Ik heb een gebouw of winkel in een transformatiegebied. Wat nu? 

Het liefst zien we winkels in een transformatiegebied in de toekomst verplaatsen naar het hoofdwinkelcircuit. Maar dit advies is niet dwingend. De gemeente nodigt ondernemers uit te zorgen voor deze verandering en helpt daarbij met vergoedingen. 

Op welke manier helpt de gemeente bij de transformatie? 

Om een transformatie aantrekkelijk te maken voor ondernemers heeft de gemeente een regeling om een vergoeding te krijgen. Die regeling heet het Transformatiefonds en maakt het mogelijk kosten te vergoeden. Bijvoorbeeld de kosten voor de verhuizing van uw bedrijf of het verbouwen van een gebouw tot woning. De gemeente onderzoekt ook of het mogelijk is een goedkope lening te krijgen voor grotere transformatieprojecten.