Glastuinbouwvisie 2040

Wij zijn trots op Westland. Een unieke combinatie van dorpen omringd door een moderne industrie van verse producten, voedingsstoffen, bloemen en planten. Vernieuwend en een belangrijk voorbeeld voor de rest van de wereld.

Westland is hét kloppend hart van de glastuinbouw. Nergens anders ter wereld worden voedsel en sierteeltproducten zo slim geproduceerd als in Westland. De sector biedt werk, kennis, vernieuwing en inkomen. De glastuinbouw is dan ook van groot belang voor de Nederlandse economie. U, als glastuinbouwer speelt daarin een hele belangrijke rol.

Als tuinder levert u een belangrijke bijdrage aan de identiteit van Westland. U ontwikkelt voortdurend nieuwe producten en gebruikt hierbij de modernste technieken. U zorgt dat de smaak, kleur of vorm van uw product past bij de vraag van de markt. Tegelijk heeft u te maken met snelle veranderingen onder andere op het gebied van regels, energie, arbeid, teeltruimte en afzet. Dat begrijpen wij goed. Hier houden wij met elkaar rekening mee.

Hoe bereiden wij ons samen met u voor op de toekomst? Waar willen wij met elkaar heen? Wat verwachten wij daarbij van u als ondernemer en wat kunt u van ons verwachten? Met welke ontwikkelingen en trends hebben wij te maken? U leest het in de visie op de glastuinbouw van Westland in 2040.

“Westland ligt tussen de zee, haven, stad en groen. Wij moeten de verhouding tussen stad en land opnieuw bepalen. Dit vraagt om een visie op de toekomst van de glastuinbouw in Westland.”

3 ambities

Om het hart van de glastuinbouw in een veranderende wereldeconomie te blijven, moeten wij blijven vernieuwen en onze economie verder versterken. Dit zijn onze 3 belangrijkste ambities daarbij:

We vormen met elkaar een belangrijke economie. We doen meer dan alleen produceren. We breiden deze economie graag uit, zo milieuvriendelijk en vooruitstrevend mogelijk. Het is dan ook onze ambitie om de glastuinbouweconomie wereldwijd toepasbaar, gezond en toekomstbestendig te maken en behouden.

Waar werken we met elkaar de komende jaren aan?

 • we leren van andere economieën en wisselen kennis uit. Dit noemen we cross-overs.
 • we ondernemen efficiënt en we passen ons aan trends aan.
 • we werken in 2040 zoveel mogelijk ‘circulair’. Dat wil zeggen; met zo min mogelijk verbruik. Dit is noodzakelijk om de wereld en steden te kunnen blijven voorzien van voedsel, bloemen en inhoudsstoffen die groenten, bloemen, planten en algen ons bieden. Door zoveel mogelijk met gesloten systemen te werken, biedt u als tuinder ook oplossingen voor andere sectoren.
 • nieuwe glastuinbouwbedrijven worden op een manier gebouwd die past bij de kenmerken en kwaliteiten van het landschap. Dit maakt de bedrijven flexibel en weerbaar tegen natuurlijke schommelingen in het klimaat.

We lopen voorop in Westland en de wereld. Dat blijven we doen! Het is daarom onze ambitie dat de Westlandse glastuinbouweconomie in 2040 hét centrum van innovatie in de sector is.

Waar werken we met elkaar de komende jaren aan?

 • Westland is leidend in wereldwijde ontwikkelingen in de tuinbouw. Met elkaar bieden wij vernieuwende oplossingen voor opgaves in bijvoorbeeld voedsel en inhoudsstoffen.
 • we versterken de samenhang tussen Westland (Greenport) en Rotterdam/Schiphol (Mainports) in 2040 nog verder. Deze hebben een nog sterkere internationale aantrekkingskracht.
 • We versterken onze innovatiekracht. We delen actief kennis en nieuwe ontwikkelingen. We stimuleren startende en groeiende bedrijven die innovaties ontwikkelen in bijvoorbeeld teelt- en kasmethoden, -concepten of -technieken. Zo kunnen wij ons aanpassen aan de ontwikkelingen in de (wereld)markt en zijn wij weerbaar.  
 • ook voor relatief verouderde kassen is er toekomst in Westland. Juist hierin kunnen nieuwe teelten, innovaties en kennis worden ontwikkeld. Deze kunnen vervolgens tot commercieel haalbare teelten of producten leiden. Een mooi voorbeeld is de eerste vanille die is geteeld in de kas.
 • de Greenport Horti Campus Westland is dé plek om kennis te ontwikkelen en te delen.

De bevolking blijft groeien, net als onze dorpen. De glastuinbouw betekent ook bebouwing. De verbinding met de natuur, tussen stad en land, wordt daarom steeds kwetsbaarder. Het is onze ambitie dat Westland in 2040 een (be)leefbaar gebied voor inwoners en gebruikers is. Het glastuinbouwlandschap kan veranderingen in het klimaat goed opvangen en goed inspelen op ontwikkelingen in de productietuinbouw.

Waar werken we met elkaar de komende jaren aan?

 • we zetten met elkaar stappen om de glastuinbouw beter te laten aansluiten bij onze omgeving. Efficiënte bedrijfsvoering gaat hand in hand met ‘groenere’ inpassing van bedrijfsgebouwen, voorterreinen en langs watergangen.  
 • we maken geen gebruik van het landschap, maar versterken deze juist. Dit doen we door zowel circulair te ondernemen als door ruimte te bieden aan water en groen langs doorgaande (water)wegen. De inpassing van uw glastuinbouwbedrijf in het landschap is onderdeel van uw bedrijfsconcept. De glastuinbouw trekt daarmee (nieuwe) werkgelegenheid, werknemers en gebruikers van het gebied aan.
 • we versterken het imago van het glastuinbouwgebied. Gezondheid en geluk is zowel in als om de kas belangrijk voor iedereen.
 • we gaan met elkaar zoveel mogelijk over naar duurzame en CO2-neutrale energiebronnen. U past de kassen en processen aan het veranderende klimaat aan en u gebruikt zoveel mogelijk nieuwe technieken.

In het kort

We richten ons op een circulaire, innovatieve en beleefbare glastuinbouw in Westland. Dat doen we met elkaar. De focus verschuift van kwantiteit naar kwaliteit, maar het produceren van gezonde producten blijft ons bestaansrecht. Met elkaar bewaken wij de balans in de glastuinbouw. Ook blijven wij vernieuwende oplossingen in onze gemeente bieden. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn en blijven op de toekomst.

We kijken vooruit en passen ons aan. Aan een nieuwe werkelijkheid en veranderende ecosystemen. We werken samen met bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, werknemers en andere inwoners van Westland.

Zo versterken we met elkaar de glastuinbouw!