Glastuinbouw

Westland is dé tuinbouwgemeente van Nederland. Deze positie willen we behouden en versterken. Het is daarom belangrijk dat de sector zich blijft ontwikkelen. Dit doen we door samenwerking, kennis delen en vernieuwing.

De Glastuinbouwvisie 2040 is een document waaraan veel partijen een bijdrage hebben geleverd. Het beschrijft waar we in de toekomst aan moeten voldoen en waar we rekening mee moeten houden. Op onze website hebben wij een verkorte versie van het document opgenomen. Het gehele document kunt u opvragen via ons Bedrijvencontactcentrum.

Het Werkboek Westland is opgesteld door gemeente Westland en provincie Zuid-Holland. Het levert een bijdrage aan de herstructurering en modernisering van de tuinbouwsector. We bedoelen met de tuinbouwsector het Westlandgebied, inclusief Hoek van Holland en Midden-Delfland.

Regels

De meeste grond in het glastuinbouwgebied van Westland is bedoeld voor glastuinbouwbedrijven. In het bestemmingsplan is vastgelegd hoe de grond gebruikt mag worden.

Een glastuinbouwbedrijf moet aan verschillende normen voldoen. Zoals bedrijfsgrootte, arbeidsbehoefte, duurzaamheid en doelmatigheid. Ook zijn er beleidsregels opgesteld.

Heeft u plannen om iets te ondernemen in het glastuinbouwgebied? Neem voor vragen contact op met ons Bedrijvencontactcentrum.

Er werken veel arbeidsmigranten in Westland. Zij wonen onder andere in speciaal daarvoor gebouwde hotels.

Maar er is meer woonruimte nodig. Daarom kan soms ook woonruimte op grond van tuinders worden gebouwd.

Ruimte is schaars in Westland. De gemeente wil dat de ruimte zo goed mogelijk wordt gebruikt. Er zijn daarom regels opgesteld om zonnepanelen op waterbassins te plaatsen. Hiervoor is subsidie ‘Zonnig Zuid-Holland’beschikbaar.

Bedrijfsgronden kunnen vernieuwing van de glastuinbouw soms in de weg liggen. Die gronden kunnen verplaatst worden. Hiervoor is een compensatieregeling bedacht.

Een niet-glasbouwfunctie een glastuinbouwfunctie geven? Neem contact op met ons bedrijvencontactcentrum.

Wordt een glastuinbouwgebied anders gebruikt dan de bedoeling is? De gemeente heeft regels opgesteld hoe hiermee om te gaan. In ons beleid staat onder welke voorwaarde u vergunning kunt krijgen. Dit beleid heet Strijdig gebruik duurzame glastuinbouwgronden Westland 2020.

Neem contact op met ons Bedrijvencontactcentrum voor meer informatie.

In een bestemmingsplan staat hoe een gebied gebruikt mag worden. Wordt dat anders gebruikt dan is dat in strijd met de afspraak. Bijvoorbeeld een caravanstalling waar een kas hoort te staan. De gemeente zal samen met de eigenaar een oplossing zoeken. Lukt dat niet dan kan de gemeente handhaven.