Greenport

Westland is een uniek gebied. In de afgelopen 120 jaar ontwikkelde de regio zich tot hét glastuinbouwgebied in de wereld. 

Westland is een verzameling bedrijven in de glastuinbouw en importeurs, exporteurs, verpakkers, ompakkers, telers, bedrijven in zaadveredeling, onderzoek en ontwikkeling, toeleveranciers, transporteurs en handelshuizen. Het is uniek dat deze hele verzameling bij elkaar ligt op zo’n klein stukje aarde. We noemen deze verzameling Greenport.  

Westlands karakter

Afspraken nakomen. Samenwerking voor lange tijd waar je op kunt bouwen. Ondernemers die vernieuwen en de ruimte nemen om te groeien. Zo omschrijven we het Westlandse karakter en de manier van zakendoen. Meerdere Westlandse bedrijven zitten hier voor de logistieke mogelijkheden én het karakter dat echt hoort bij Westland.  

Topsector 

De Nederlandse politiek heeft negen topsectoren benoemd. Dat zijn sectoren waar het bedrijfsleven als onderzoekscentra in uitblinkt. Eén van deze negen topsectoren is de sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Westland is één van de belangrijkste onderdelen van deze topsector. Hieronder leest u over een aantal projecten in Westland op het gebied van kennis, duurzaamheid en vernieuwing (innovatie). 

Projecten kennis, duurzaamheid en innovatie

In Westland lopen meerdere projecten op het gebied van kennis, duurzaamheid en innovatie.

World Horti Center 

World Horti Center is een centrum voor kennis en vernieuwing (innovatie) van de internationale glastuinbouw. Door kennis uit te wisselen en samen te werken, is het mogelijk sneller te vernieuwen. World Horti Center is ontstaan vanuit een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Openheid en transparantie staan daarbij centraal. De technische ontwikkelingen helpen vaak bij maatschappelijke onderwerpen. 

Aardwarmteprojecten 

Westland en de glastuinbouwsector lopen voorop als het gaat om de ontwikkeling van duurzame projecten. De kas is een bron van energie voor een duurzame aanpak zoals opslaan van warmte en hergebruik. De glastuinbouw verbruikt nu nog veel aardgas. De gemeente Westland en de bedrijven willen die in de komende jaren vervangen door duurzame energie. Daarom werken ze hard aan boringen naar aardwarmte en het versnellen van de overgang naar gasloos (energietransitie). Het doel is dat iedere tuinder in Westland aansluit op een aardwarmtebron. Kijk op de websites van Trias Westland en Greenwell Westland voor meer informatie. 

WestlandWerelds

WestlandWerelds is een unieke digitale wereldkaart waarop zichtbaar wordt gemaakt waar in de wereld organisaties uit Westland en omgeving actief zijn en met welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen (“Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties.

Alle organisaties (bedrijven, kennisinstellingen en stichtingen) met een vestiging in Westland en omgeving en een structurele internationale relatie kunnen op de digitale wereldkaart worden vermeld. Hieronder vindt u de Engelstalige versie van de interactieve wereldkaart. Voor de Nederlandse versie en meer informatie over het initiatief klikt u hier.