Regeling Topsportfonds Westland

Topsporters uit Westland vertegenwoordigen de Westlandse sportcultuur en inspireren jong en oud om met sport bezig te zijn. De gemeente wil daarom veelbelovende Westlandse sporters ondersteunen als zij onvoldoende geld hebben om hun talent verder te ontwikkelen. Hiervoor is het Topsportfonds Westland opgericht.

Aanvragen

Met de aanvraag geeft u aan waaraan het geld besteed wordt. Bijvoorbeeld sportmaterialen of trainingsstage. Heeft u een talentstatus dan moet u ook een actie opzetten om geld in te zamelen. Dit gaat via Talentboek.
U ontvangt de bijdrage uit het Topsportfonds zodra op Talentboek uw doel is bereikt. Als dit niet wordt bereikt, wordt het geld dat voor dit doel al was overgemaakt door sponsors uitbetaald zodra u een ander donatiedoel heeft genoemd. Het moet wel duidelijk zijn dat dit doel een bijdrage levert aan uw sportontwikkeling naar (inter)nationaal niveau. De gemeente Westland moet het wel eens zijn met het nieuwe doel

Het ingevulde aanvraagformulier mailt u naar [email protected]. Vermeld als onderwerp: Topsportfonds

of stuur het op naar

Gemeente Westland
t.a.v. Topsportfonds
Postbus 150
2670 AD  Naaldwijk

De regeling geldt voor sporters die:

Westlandse topsporters met onvoldoende geld, financieel ondersteunen om hun talent te ontwikkelen. 

 • u heeft vooraf een intakegesprek bij CTO Metropool
 • een aanvraag doet u vooraf met het aanvraagformulier. Motiveer uw verzoek en onderbouw dit met een begroting 
 • de aanvraag moet zijn gezien door de trainer/coach, sportbond, sportvereniging en/of trainingscentrum. Dit moet u kunnen aantonen 
 • de hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het belang van de activiteit voor uw carrière 
 • u ontvangt schriftelijk bericht van de gemeente over uw aanvraag
 • een toekenning geldt voor een kalenderjaar. U kunt hieraan geen rechten ontlenen voor volgende aanvragen of bedragen 
 • gemeente Westland verwacht ook een bijdrage van derden. Bijvoorbeeld uzelf of een bedrijf. Wordt aan u een bedrag toegekend, dan meldt u de aanvraag (met het donatiedoel) aan bij Talentboek 
 • de bijdrage wordt uitbetaald als het doel op Talentboek is bereikt. Wordt het doel niet bereikt dan moet een ander doel worden opgesteld 

Bewijsmaterialen (originele rekeningen, afwijzingen van de zorgverzekeraar enzovoort) moet u 2 jaar bewaren. 
 

Alleen kosten die u maakt voor uw ontwikkeling naar topsportniveau. Voorbeelden zijn trainingsstages of sportmaterialen. U moet aantonen dat u hiervoor onvoldoende geld ontvangt.  Het eigen risico voor ziektekosten wordt niet vergoed. 

Hoogte van de uitkering 

 • een uitkering is maximaal € 1.000,00 per jaar 
 • een sporter krijgt 1 x per jaar een uitkering 
 • een sporter ontvangt niet meer dan 3 jaar achter elkaar een uitkering 
 • het geld van het topsportfonds kan voor het einde van het betreffende kalenderjaar op zijn. Aanvragen die hierna binnen komen, nemen we niet in behandeling. U ontvangt hierover bericht. 

Heeft u een u A-, HP-, of selectie- of talentstatus? Dan houden we rekening met een eventuele extra bijdrage die u van NOC*NSF ontvangt

Als u een uitkering krijgt uit het Topsportfonds dan verwachten wij tegenprestaties. 

 • u draagt de naam van gemeente Westland en de Stichting Topsport Westland positief uit 
 • u houdt gemeente Westland en Stichting Topsport Westland op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen
 • u levert gemeente Westland en Stichting Topsport Westland een rechtenvrije actiefoto. Die mag gemeente Westland vrij gebruiken 
 • u bent (in overleg) beschikbaar voor activiteiten van gemeente Westland en Stichting Topsport Westland. Bijvoorbeeld: opening gezonde sportkantine of kennismakingscursus voor inwoners met een beperking  

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.