Subsidie maatschappelijke doeleinden

De gemeente subsidieert activiteiten op allerlei gebied. Denk bijvoorbeeld aan sport, natuur en milieu, zorg of veiligheid. We kennen 4 soorten subsidies'.

Jaarlijkse subsidie

Hieronder vindt u de mogelijkheid om een jaarlijkse subsidie (voorheen structurele subsidie) aan te vragen. U kunt uw aanvraag  tot uiterlijk 1 mei 2024 indienen. Let erop dat u het juiste formulier kiest dat past bij de hoogte van het subsidiebedrag dat u wilt aanvragen.

De regelgeving rondom subsidies is vernieuwd per 1 januari 2024. U vindt de Algemene subsidieverordening 2024 en de Nadere subsidieregels onder het kopje Regelgeving. 
 

Incidentele subsidie

Vraag een incidentele subsidie uiterlijk 8 weken voor de start van het project aan. Een incidentele subsidie is bedoeld voor een activiteit tijdens een bepaalde periode. 

Regeling Topsportfonds Westland

Met het Topsportfonds Westland wil de gemeente veelbelovende Westlandse sporters ondersteunen als zij onvoldoende geld hebben om hun talent verder te ontwikkelen. Westlandse sporters met een NOC*NSF-status kunnen hiervoor een aanvraag indienen voor geld en activiteiten. 

Investeringssubsidie sportaccommodaties en scoutinggebouwen

Hieronder vindt u de mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen. U kunt uw aanvraag tot uiterlijk 1 mei 2024 indienen.

De regelgeving rondom subsidies is vernieuwd per 1 januari 2024. U vindt de Algemene subsidieverordening 2024 en de Nadere subsidieregels onder het kopje Regelgeving’. 

In november 2023 stelt de gemeenteraad de begroting vast voor 2024. Daarna krijgt u bericht of uw aanvraag (structurele subsidie en/of investeringssubsidie) is toegewezen of afgewezen

Een subsidieplafond is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor een bepaalde periode. Als dit bedrag is bereikt worden alle aanvragen die daarna komen, afgewezen. De subsidieplafonds voor de beleidsvelden zijn opgenomen in (en onder) subsidieregelgeving.

Het subsidieregister 2022 (pdf, 398 KB) en subsidieregister 2023 (pdf, 403 KB) geven een overzicht van de subsidies die zijn verleend.

Hulp nodig? 

Vind je het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt je helpen. Je kan ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.