Subsidie maatschappelijke doeleinden

De gemeente subsidieert activiteiten op allerlei gebied. Denk bijvoorbeeld aan sport, natuur en milieu, zorg of veiligheid. We kennen 4 soorten subsidies'.

Jaarlijkse subsidie

Het is niet meer mogelijk een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie voor 2025 in te dienen

Incidentele subsidie

Vraag een incidentele subsidie uiterlijk 8 weken voor de start van het project aan. Een incidentele subsidie is bedoeld voor een activiteit tijdens een bepaalde periode. 

Regeling Topsportfonds Westland

Met het Topsportfonds Westland wil de gemeente veelbelovende Westlandse sporters ondersteunen als zij onvoldoende geld hebben om hun talent verder te ontwikkelen. Westlandse sporters met een NOC*NSF-status kunnen hiervoor een aanvraag indienen voor geld en activiteiten. 

Investeringssubsidie sportaccommodaties en scoutinggebouwen

Het is niet meer mogelijk een aanvraag voor een investeringssubsidie sportaccommodaties en scouting voor 2025 in te dienen

Het college beslist in juli over alle jaarlijkse subsidieaanvragen voor 2025. Dit besluit is onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting voor 2025 door de gemeenteraad in november 2024. Wij proberen u uiterlijk 15 oktober 2024 bericht te sturen of uw aanvraag voor een jaarlijkse en/of investeringssubsidie is toegewezen of afgewezen.

Een subsidieplafond is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor een bepaalde periode. Als dit bedrag is bereikt, worden alle aanvragen die daarna komen afgewezen. Hoe het subsidieplafond wordt verdeeld, leest u in de subsidieregeling. De subsidieplafonds 2025 voor de verschillende subsidiemogelijkheden in de Nadere Subsidieregels vindt u hier. Voor andere subsidieregelingen staat het subsidieplafond vermeld in de regeling zelf.

Het subsidieregister 2022 (pdf, 398 KB) en subsidieregister 2023 (pdf, 403 KB) geven een overzicht van de subsidies die zijn verleend.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.