Subsidieplafonds 2025

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland, gelet op het eerste lid van artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Westland 2024 heeft besloten de subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2025, bedoeld in de Nadere subsidieregels Westland, onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting 2025 door de gemeenteraad Westland, als volgt vast te stellen:

Hoofdstuk 2: Ontmoeten

Artikel Organisatie Bedrag
1 lid 5 Stichting Bibliotheek Westland €2.687.281
1 lid 5 Stichting Westland Cultuurweb - versterken infrastructuur (art. 3) €780.139
1 lid 5 Stichting Westland Cultuurweb - kleine culturele initiatieven (art. 4) €45.903
1 lid 5 Stichting Westland Cultuurweb - cultuureducatie (art. 5) €89.056
1 lid 5 Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland €237.059
1 lid 5 Stichting WestlandTheater de Naald €1.416.058
1 lid 5 Stichting Westland Natuur en Techniek Web €373.680
9 lid 3 Publieke mediadiensten €106.336
10 lid 2 Bevorderen aandacht techniek en technologie €18.165
11 lid 3 Maatschappelijke stage €76.293
12 lid 5 Innovatieve subsidies cultuur €0
13 lid 3 Organisatie dodenherdenking en Koningsdag €54.776
14 lid 2 Marketing toerisme en recreatie €85.000
15 lid 2 Varend corso €35.000

Artikel Organisatie Bedrag
1 lid 3 Stichting Vitis Welzijn €5.362.502
1 lid 3 Stichting JGZ Zuid-Holland West €3.969.956
4 lid 2 Ondersteunen voedselhulp €15.570
5 lid 2 Belangenbehartiging mensen met een beperking €29.583
6 lid 3 Groepsgerichte ondersteuning aan kwetsbare senioren en hun mantelzorgers €0
7 lid 2 Belangenbehartiging ouderen €5.190
8 lid 3 Activiteiten op gebied van maatschappelijke ondersteuning en jeugdwerk €673.026
9 lid 5 Innovatieve subsidies welzijn €10.380
10 lid 2 Zorg- en Adviesteams €38.000
10 lid 2 Organiseren van de verbinding van onderwijs en jeugdzorg €54.000
11 lid 2 Vergroten acceptatie en veiligheid lhbti+-inwoners €19.000

Artikel Organisatie Bedrag
2 lid 1 Vernieuwing sportaccommodaties en scoutinggebouwen € 311.400

Artikel organisatie Bedrag
8 lid 1 Jaarwisselingsfeesten €39.444

Hoofdstuk 3: Sport

artikel Organisatie Bedrag
1 lid 3 Exploitatie sporthallen €290.640
2 lid 3 Exploitatie zwembaden €913.440
3 lid 3 Schoolzwemvervoer SBO €2.595
4 lid 3 Innovatieve subsidies sport €19.722
5 lid 2 Subsidies Topsport Westland €77.850

Hoofdstuk 4: Educatie en Ontwikkeling

Artikel Organisatie Bedrag
2 lid 1 Peuteropvang €669.842

Artikel Organisatie Bedrag
2 lid 2 Kindgebonden financiering VVE €1.906.474
4 lid 1 Methoden en scholing €441.150
6 lid 1 Extra inzet op groepen met meer dan 50% doelgroepkinderen €371.604
8 lid 5 Overproductie VVE €0
9 lid 1 Schakelklassen €220.056

Artikel Organisatie Bedrag
1 lid 3 Onderwijs in kleine kernen €35.000

Hoofdstuk 5: Economie en Ruimte

Artikel Organisatie Bedrag
5 lid 1 Subsidieregeling Transformatiefonds €75.000

Artikel Organisatie Bedrag
5 lid 1 Subsidieregeling Transformatiefonds €75.000

Artikel Organisatie Bedrag
1 lid 3 Versterken economische structuur €109.273

Toelichting

De bovengenoemde plafonds zijn door het college vastgesteld voordat de begroting 2025 door de gemeenteraad is vastgesteld. Verlaging van de plafonds en als gevolg daarvan wijziging van de subsidiebeschikkingen voor 1 januari 2025 behoort daarom tot de mogelijkheden.

Wijze van verdeling: De verdeling vindt plaats conform de in de ‘Nadere subsidieregels Westland’ vastgestelde wijze van verdeling. De aanvraag voor subsidie moet voor 1 mei 2024 ingediend worden via het daarvoor ter beschikking gestelde aanvraagformulier.