Evenementenkalender

Alle grote evenementen die in 2024 (gaan) plaatsvinden vindt u op de evenementenkalender 2024 (pdf, 513 KB).

Evenementen 2025

Organiseert u in 2025 een groot evenement? Dien dan vóór 1 oktober 2024 een principeverzoek in voor de evenementenkalender. Op basis hiervan kan in een vroeg stadium de beschikbare inzet van de hulpdiensten worden afgestemd. Daarnaast wordt duidelijk welke risico’s een evenement oplevert. Ook kan worden bepaald welke maatregelen getroffen moeten worden om de veiligheid te borgen.

Voor evenementen met meer dan 600 bezoekers en evenementen die langer dan twee dagen duren moet vóór 1 oktober 2024 een principeverzoek bij de gemeente worden ingediend. De burgemeester beslist uiterlijk 1 december of een evenement op de evenementenkalender geplaatst kan worden. Een plek op de evenementenkalender wil niet automatisch zeggen dat het evenement daadwerkelijk door kan gaan. Er moet eerst nog een vergunningaanvraag bij de gemeente worden ingediend. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan de vergunning worden verleend. 

Organiseert u in 2025 een groot evenement? Dien dan een principeverzoek in om uw evenement op de evenementenkalender te plaatsen. Een principeverzoek voor een evenement in 2025, dient u in vóór 1 oktober 2024. Dit doet u via eHerkenning of DigiD

Indienen

  • een principeverzoek is niet hetzelfde als een evenementenvergunning. Een evenementenvergunning voor een groot evenement vraagt u minimaal 12 weken voor uw evenement aan
  • als uw evenement op de evenementenkalender is geplaatst, betekent dit niet dat de aangevraagde evenementenvergunning wordt verleend. Hierover ontvangt u apart bericht
  • als u geen principeverzoek heeft ingediend, kunt u geen evenementenvergunning voor een groot evenement aanvragen

De gemeente maakt jaarlijks een kalender met alle grote evenementen die dat jaar plaatsvinden. Zo kan de beschikbare inzet van de hulpdiensten in een vroegtijdig stadium worden afgestemd. Daarnaast wordt duidelijk welke risico’s een evenement oplevert en kunnen passende maatregelen worden genomen om de veiligheid te borgen.

De evenementenkalender wordt elk jaar op uiterlijk 1 december door de burgemeester vastgesteld. U wordt schriftelijk geïnformeerd indien uw evenement is geplaatst op de evenementenkalender. Ook wordt u geïnformeerd als uw evenement niet wordt geplaatst.